EN

annulment {substantiv}

volume_up
annulment (dar şi: abolition, call-off)
‘Actions for annulment’ can also be used by private individuals who want the Court to cancel a particular law because it directly and adversely affects them as individuals.
Aceste „acţiuni în anulare” pot fi prezentate şi de persoanele fizice care doresc să îi solicite Curţii anularea unui anumit act legislativ care le afectează în mod direct şi negativ.
annulment
annulment (dar şi: concellation)

Exemple de folosire pentru "annulment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs a matter of fact, in 2004, Parliament sought the annulment of the agreement with the US before the European Court of Justice.
De fapt, în 2004, Parlamentul a încercat să anuleze acordul cu SUA în faţa Curţii Europene de Justiţie.
EnglishThe annulment of the legislation limiting the jurisdiction of military courts is yet another indication of the disunity within the country.
Anularea legislaţiei care limitează jurisdicţia tribunalelor militare este încă un semn al lipsei de coeziune în interiorul ţării.
EnglishMr President, that brings me to another verdict by the Court, namely the annulment of the law restricting the jurisdiction of the military court.
Dle preşedinte, acest lucru mă trimite la un alt verdict al Curţii, şi anume anularea legii prin care se limitează jurisdicţia tribunalului militar.
English‘Actions for annulment’ can also be used by private individuals who want the Court to cancel a particular law because it directly and adversely affects them as individuals.
Aceste „acţiuni în anulare” pot fi prezentate şi de persoanele fizice care doresc să îi solicite Curţii anularea unui anumit act legislativ care le afectează în mod direct şi negativ.
EnglishThe European Court of Justice specifies under which conditions individuals, or the associations representing them, are qualified to request the annulment of a decision taken by the Commission.
Curtea Europeană de Justiţie specifică situaţiile în care persoanele sau asociaţiile care le reprezintă sunt calificate să solicite anularea unei decizii adoptate de către Comisie.

Sinonime (în engleză) pentru "annulment":

annulment