Traducere engleză-română pentru "anonymous"

EN

"anonymous" română traducere

RO
volume_up
anonym {substantiv}
RO
volume_up
anonymity {substantiv}
RO
EN

anonymous {adjectiv}

volume_up
anonymous (dar şi: nameless, unnamed, anonym)
Nu se permite login anonim.
A new law permits sentence to be passed solely on the basis of information obtained by phone-tapping and evidence provided by an anonymous witness.
O lege nouă permite ca sentinţele să fie date doar pe baza informaţiilor obţinute prin interceptarea conversaţiilor telefonice şi pe baza probelor furnizate de un martor anonim.

Exemple de folosire pentru "anonymous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat means that the data held on the TFTP database are effectively anonymous.
Acest lucru înseamnă că datele conţinute în baza de date a TFTP sunt, de fapt, anonime.
EnglishFarmers, both arable and livestock, are now 'anonymous' persons for consumers.
Agricultorii, atât cei care cultivă pământul, cât şi cei care cresc vite, sunt astăzi persoane "anonime” pentru consumatori.
EnglishThe obligatory marking requirement will be an incentive to start counterfeiting parts of anonymous goods.
Cerința de marcare obligatorie va fi un stimulent pentru începerea contrafacerii componentelor bunurilor anonime.
EnglishThe Sri Lankan Government or anonymous witnesses?
EnglishAll comments received are anonymous and we do not keep data on people using the website or sending feedback.
Toate comentariile primite sunt anonime şi nu păstrăm date despre persoanele care utilizează site-ul sau trimit feedback.
EnglishThe rest will remain anonymous.
EnglishHe is now giving a face to those people who have disappeared into the gaols and prisons of China - thousands of them anonymous.
Acum, el le conferă un chip acelor persoane care au dispărut în închisorile și temnițele din China - mii dintre acestea fiind anonime.
EnglishAnonymous login is not allowed.
EnglishAs a result of the long transport routes and the anonymous production conditions, it is very difficult to trace the origin of the food.
Având în vedere rutele de transport lungi și condițiile de producție nespecificate, originea alimentelor este foarte dificil de identificat.
EnglishUnlike most other victims of persecution in Iran, Shirin Ebadi is not anonymous but internationally known and respected.
Spre deosebire de majoritatea celorlalte victime ale persecuţiei din Iran, Shirin Ebadi nu este o persoană anonimă, ci este cunoscută şi respectată pe plan internaţional.
EnglishA new law permits sentence to be passed solely on the basis of information obtained by phone-tapping and evidence provided by an anonymous witness.
O lege nouă permite ca sentinţele să fie date doar pe baza informaţiilor obţinute prin interceptarea conversaţiilor telefonice şi pe baza probelor furnizate de un martor anonim.
EnglishI think it is important to provide passengers with information, protect data of a personal nature and, of course, ensure that data is anonymous so as to be able to protect users.
Consider că este importantă informarea pasagerilor, protecţia datelor cu caracter personal şi, bineînţeles, datele să fie anonime, pentru a putea proteja utilizatorii.
EnglishIt has been estimated that, in the UK alone - as Gamblers Anonymous say - there is something in the region of 600 000 people who are addicted to gambling and who are members of Gamblers Anonymous.
S-a estimat că, numai în Marea Britanie - după spusele celor din asociaţia Pariorii Anonimi - există în jur de 600 000 de persoane dependente de jocurile de noroc, membre ai acestei asociaţii.

Sinonime (în engleză) pentru "anonymous":

anonymous
English
anonym
anonymity