Traducere engleză-română pentru "another one"

EN

"another one" română traducere

volume_up
another one {pron.} [exemplu]
RO
RO
EN

another one {pronume} [exemplu]

volume_up
another one
Of course as soon as one chapter closes, another one immediately opens.
Bineînţeles că imediat ce se închide un capitol, un altul se deschide imediat.
Those who lose their jobs must be helped to find another one.
Cei care îşi pierd locul de muncă trebuie ajutați să îşi găsească altul.
Europe has had enough of one Chernobyl and does not need another one.
Europei i-a fost de ajuns un Cernobâl, nu-i mai trebuie altul.

Exemple de folosire pentru "another one" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
Dimpotrivă, cred că vom fi mai puternici dacă ne vom susţine unul pe celălalt.
EnglishThose are typical examples of a lack of trust in one another's legal systems.
Acestea sunt exemple tipice ale lipsei de încredere în alte sisteme juridice.
EnglishYet the EU countries have never been so different from one another as they are today.
Însă ţările din UE nu au fost niciodată atât de diferite între ele cum sunt astăzi.
EnglishCountries do not trade with one another: businesses and individuals do.
Nu țările desfășoară activități comerciale între ele, ci companiile și indivizii.
EnglishThey are not there for intermediaries or the interlopers to interact with one another.
Acestea nu există pentru ca intermediarii sau interlopii să interacționeze între ei.
EnglishAnother one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
O alta este disputa pentru pasajul nordic strategic dintre Asia şi America.
EnglishOf course as soon as one chapter closes, another one immediately opens.
Bineînţeles că imediat ce se închide un capitol, un altul se deschide imediat.
EnglishCompetitiveness and cohesion are elements which complement and support one another.
Competitivitatea și coeziunea sunt elemente care se completează și se sprijină reciproc.
EnglishMy question, therefore, is whether you do not coordinate with one another at all.
Prin urmare, întrebarea mea este dacă există o lipsă de coordonare între domniile voastre.
EnglishLet us speak harshly to one another, as we sometimes must, to overcome our weaknesses.
Uneori trebuie să vorbim în termeni duri, pentru a ne depăşi slăbiciunile.
EnglishThe use and the protection of the seas must not conflict with one another.
Utilizarea și protecția mărilor nu trebuie să intre reciproc în conflict.
EnglishCultures have a calling to enrich one another in a spirit of mutual respect.
Culturile au menirea de a se îmbogăți unele pe altele într-un spirit de respect reciproc.
EnglishWe are concluding more and more free trade agreements, each one giving rise to another one.
Încheiem din ce în ce mai multe acorduri de liber schimb, fiecare generând un altul.
EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
EnglishWe have a great deal to learn from one another, and we can learn a great deal from one another.
Avem multe de învăţat unii de la alţii şi putem învăţa multe unii de la alţii.
EnglishIn recent times, Russia and Europe have been increasingly set in opposition to one another.
În ultimul timp, între Rusia şi Europa s-au manifestat opoziţii crescânde.
EnglishOur institutions must strengthen one another for the sake of the European project.
Instituţiile noastre trebuie să se consolideze reciproc din motive legate de proiectul european.
EnglishMany people also believe that it is possible to play off Europe and democracy against one another.
Mulţi oameni cred, de asemenea, că este posibil să punem Europa împotriva democraţiei.
EnglishWe must finally learn to work together and not against one another.
Trebuie să învățăm să lucrăm împreună și nu unul împotriva celuilalt.
EnglishAlthough the two directives function independently in theory, in practice they need one another.
Deşi cele două directive sunt teoretic independente, în practică se completează reciproc.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

another adjectiv
Romanian
another adverb
one adjectiv
one substantiv
Romanian
one pronume
Romanian
one articol
Romanian
one
Romanian
the Evil one substantiv
to dot and go one verb
fair one substantiv
Romanian
little one substantiv
Romanian
no one pronume
Romanian
to do number one verb
Romanian
to coment one verb
Romanian
to become one verb
Romanian