EN

answer {substantiv}

volume_up
The answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Răspunsul sau, mai degrabă, absenţa unui răspuns, pe care l-am oferit până acum este inacceptabil.
I sincerely hope that an answer will be forthcoming during the Belgian Presidency.
Sper că voi primi acest răspuns pe parcursul Preşedinţiei belgiene.
We would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Am dori să primim un răspuns şi informaţii noi de la Comisie în această privinţă.
answer
volume_up
răspuns {n} (soluție)
The answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Răspunsul sau, mai degrabă, absenţa unui răspuns, pe care l-am oferit până acum este inacceptabil.
I sincerely hope that an answer will be forthcoming during the Belgian Presidency.
Sper că voi primi acest răspuns pe parcursul Preşedinţiei belgiene.
We would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Am dori să primim un răspuns şi informaţii noi de la Comisie în această privinţă.
answer
Mr President, we are all facing mammoth challenges to which we need to find an answer.
Dle președinte, ne confruntăm cu toții cu provocări uriașe, la care trebuie să găsim o rezolvare.

Exemple de folosire pentru "answer" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCredit, then, is the answer, but as we were saying, the important thing is how.
Creditul este, deci, răspunsul, dar, aşa cum spuneam, contează modul de realizare.
EnglishI maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.
Cred că dacă UE era răspunsul, întrebarea trebuie să fi fost una foarte absurdă.
EnglishMr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
Dle preşedinte, am adresat o întrebare directă Consiliului şi aş dori un răspuns.
EnglishThe discussion that we are having today is crucial, but this is the wrong answer.
Discuția pe care o purtăm astăzi este esențială, însă acesta este răspunsul greșit.
EnglishWhen working under pressure there will be no time to answer all these questions.
Când vom lucra sub presiune nu vom avea timp să răspundem la toate aceste întrebări.
EnglishWe would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Am dori să primim un răspuns şi informaţii noi de la Comisie în această privinţă.
EnglishWednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer.
Seara de miercuri oferă o oportunitate pentru Comisie de a oferi un răspuns.
EnglishThe only possible answer is a comprehensive one, which is exactly what we are doing.
Singurul răspuns posibil este unul cuprinzător, adică exact ceea ce realizăm noi.
EnglishThat is the answer to the financial crisis and also to the crisis in agriculture.
Acesta este răspunsul la criza financiară și, de asemenea, la criza din agricultură.
EnglishThere were two very specific questions which I would like to answer briefly.
S-au adresat două întrebări foarte specifice, la care doresc să răspund pe scurt.
EnglishI would like to answer a few questions and clarify a few things very quickly.
Aş dori să răspund la câteva întrebări şi să clarific foarte rapid câteva aspecte.
English. - I have been asked by Mr Almunia to answer this question.
membră a Comisiei. - Dl Almunia mi-a cerut să răspund la întrebarea domniei sale.
EnglishI think that public opinion would like to receive an answer to these questions.
Cred că opinia publică ar vrea să primească un răspuns la aceste întrebări.
EnglishThe Council of the European Union has not yet given a proper answer to this question.
Consiliul Uniunii Europene nu a dat încă un răspuns adecvat la această întrebare.
EnglishSome specific questions were raised in the debate, which I would like to answer.
În cursul dezbaterii s-au adresat câteva întrebări precise, la care aş dori să răspund.
EnglishHowever, some specific questions have been asked which I should like to answer.
Cu toate acestea, au fost puse anumite întrebări specifice la care aş dori să răspund.
EnglishI shall now answer some of the specific questions Members have put to me.
Voi răspunde acum la unele întrebări specifice pe care mi le-au adresat membrii.
EnglishMr President, I would like to ask Mrs Trautmann to answer a question for me.
Dle președinte, aș dori să o rog pe dna Trautmann să răspundă la o întrebare.
EnglishThis is why we are giving the Council one more chance to answer our questions.
De aceea îi oferim Consiliului încă o şansă de a ne răspunde la întrebări.
EnglishThat is my question to you, and I would ask you to be specific in your answer.
Aceasta este întrebarea mea pentru dvs. și v-aș ruga să fiți precisă în răspunsul dvs.

Sinonime (în engleză) pentru "answer":

answer
answerer