Traducere engleză-română pentru "antenna"

EN

"antenna" română traducere

volume_up
antenna {substantiv}
EN

antenna {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "antenna" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishClick Digital TV Antenna Signal Strength, and then follow the instructions.
Faceți clic pe Intensitate semnal antenă TV digital, apoi urmați instrucțiunile.
EnglishCheck the information for your antenna to make sure that it supports digital TV.
Verificați informațiile pentru antenă pentru a vă asigura că acesta acceptă TV digital.
English(This only applies if you are receiving a TV signal from an over-the-air antenna.)
(Aceasta se aplică numai dacă primiţi un semnal TV de la o antenă.)
EnglishThe type of antenna that you have connected to your Windows Media Center computer.
Tipul de antenă conectată la computerul Windows Media Center.
EnglishA TV signal source (such as from a TV antenna or a cable TV jack)
O sursă de semnal TV (cum ar fi o antenă TV sau o mufă de cablu TV)
EnglishAnalog TV signals are received through a cable TV feed or over the air, using an antenna.
Semnalele TV analogice se recepționează printr-un flux de cablu TV sau prin unde, utilizând o antenă.
EnglishTo do this, move the antenna to an unobstructed location, and then check the signal strength.
Pentru aceasta, mutați antena într-o locație neobstrucționată, apoi verificați puterea semnalului.
EnglishCheck the information for your digital TV antenna to make sure that it supports digital TV.
Verificaţi informaţiile pentru antena TV digitală pentru a vă asigura că acesta acceptă semnal TV digital.
English(This restriction does not apply if you are receiving a digital signal via satellite or over-the-air antenna.)
(Această restricţie nu se aplică dacă recepţionaţi un semnal digital prin satelit sau antenă.)
EnglishThe type of antenna that you have connected to your computer.
Tipul de antenă pe care ați conectat-o la computer.
EnglishYour antenna isn't connected to the right input on your tuner, or the antenna signal is being blocked by something.
Antena nu este conectată la intrarea corectă din tuner sau semnalul antenei este blocat de ceva.
EnglishMake sure that the coaxial cable is firmly connected to both the digital TV tuner and the digital TV antenna.
Asigurați-vă că cablul coaxial este conectat ferm atât la tunerul TV digital, cât și la antena TV digitală.
EnglishThe antenna placement or location is such that strong, consistent over-the-air digital TV signals cannot be received.
Amplasarea sau locația antenei împiedică recepționarea de semnal TV digital suprateran puternic şi constant.
EnglishMake sure that the coaxial cable is firmly connected to both the digital TV tuner device and the digital TV antenna.
Asiguraţi-vă că cablul coaxial este conectat ferm atât la dispozitivul tuner TV digital, cât şi la antena TV digitală.
EnglishTo do this, move the antenna to an unobstructed location, and then check the signal strength in Windows Media Center.
Pentru aceasta, mutaţi antena într-o locaţie neobstrucţionată, apoi verificaţi puterea semnalului în Windows Media Center.
EnglishCheck the info that came with your wireless network adapter to see if you can install an additional antenna.
Consultați informațiile livrate împreună cu adaptorul de rețea wireless pentru a vedea dacă puteți să instalați o antenă suplimentară.
EnglishHowever, maybe Commissioner Barnier might be able to use his good antenna to check it out and maybe help to take corrective action.
Cu toate acestea, poate că dl comisar Barnier ar putea să verifice aceste lucruri şi să adopte măsuri corective.
EnglishCheck the information that came with your wireless network adapter to see if you can install an additional antenna.
Consultați informațiile livrate împreună cu adaptorul de rețea wireless pentru a vedea dacă puteți să instalați o antenă suplimentară.
EnglishYou'll need an FM tuner connected to or installed in your computer and an antenna connected to the tuner to receive a signal.
Veți avea nevoie de un tuner FM conectat la sau instalat pe computer și de o antenă conectată la tuner pentru a primi un semnal.
EnglishTry repositioning the antenna for better TV signal reception, then check the signal strength in Windows Media Center.
Încercaţi să repoziţionaţi antena pentru o recepţionare mai bună a semnalului TV, apoi verificaţi puterea semnalului în Windows Media Center.

Sinonime (în engleză) pentru "antenna":

antenna
dish antenna