Traducere engleză-română pentru "anterior"

EN

"anterior" română traducere

RO

"anterior" engleză traducere

EN

anterior {adjectiv}

volume_up
anterior (dar şi: fore, prior, antecedent)
RO

anterior {adverb}

volume_up
Totuşi, astfel cum am spus anterior, nu am înţeles pe deplin întrebarea dvs..
However, as I said before, I failed to understand your question completely.
Astfel cum am afirmat anterior, pe baza programului, am făcut recomandările la 3 februarie.
Based on that programme, as I said before, we made the recommendations on 3 February.
Portugalia are în continuare cele cinci nave cu paragate de suprafață deținute anterior.
Portugal still has the five longliners it had before.
În principiu, anterior am primit sprijinul Parlamentului în legătură cu acest aspect.
This is something that we previously received Parliament's support for in principle.
Se pare că anterior, Comisia nu a apreciat importanţa acestei regiuni.
It seems that the Commission did not previously appreciate the importance of this region.
Pentru mai multe informații, consultați Deschiderea filelor închise anterior.
For more information, see Open tabs you've previously closed.
anterior (dar şi: înainte)
Sarcina probei este un aspect complicat, după cum a menţionat anterior comisarul.
The burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Totuşi, astfel cum am spus anterior, nu am înţeles pe deplin întrebarea dvs..
However, as I said before, I failed to understand your question completely.
Astfel cum am afirmat anterior, pe baza programului, am făcut recomandările la 3 februarie.
Based on that programme, as I said before, we made the recommendations on 3 February.

Sinonime (în engleză) pentru "anterior":

anterior
anteriority