Traducere engleză-română pentru "anti-Semitic"

EN

"anti-Semitic" română traducere

EN

anti-Semitic {adjectiv}

volume_up
anti-Semitic (dar şi: antiblack)

Exemple de folosire pentru "anti-Semitic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishParliament has been overhasty in announcing financial support for the protesters, many of whom were openly displaying anti-Semitic slogans.
Parlamentul s-a pripit în anunțarea sprijinului financiar pentru protestatari, majoritatea acestora afișând în mod deschis sloganuri antisemite.
EnglishThe Goldstone report is only one example of how the UN's Human Rights Court has been hijacked to serve the interests of various antiSemitic elements.
Raportul Goldstone este numai un exemplu al modului în care Curtea ONU a drepturilor omului a fost obligată să servească intereselor diferitor elemente antisemite.
EnglishThis is in response to the deplorable attempts by some to manipulate the conference for anti-Semitic ends, attempts against which the European Commission has reacted strongly.
Acesta este un răspuns la încercările deplorabile făcute de unii de a manipula conferinţa în scopuri anti-semitice, încercări împotriva cărora Comisia Europeană a reacţionat vehement.
EnglishOn this basis, the Commission has taken a number of initiatives - legislative and non-legislative - which seek to prevent discrimination as well as racist, xenophobic and anti-Semitic speeches.
Pe această bază, Comisia a adoptat o serie de iniţiative - legislative şi nelegislative - care urmăresc să prevină discriminarea, precum şi discursurile rasiste, xenofobe şi antisemite.

Sinonime (în engleză) pentru "anti-Semite":

anti-Semite
anti-Semitism