Traducere engleză-română pentru "antimicrobial"

EN

"antimicrobial" română traducere

EN

antimicrobial {adjectiv}

volume_up
antimicrobial
So far the use of substances for anti-microbial treatment has been forbidden in the EU.
Până acum, folosirea substanţelor pentru tratamentul antimicrobian a fost interzisă în UE.
Representatives from the United States have been pressing the EU lately to accept poultry meat that has undergone anti-microbial treatment.
În ultima vreme, reprezentanţi ai Statelor Unite au făcut presiuni asupra UE pentru ca aceasta să accepte carne de pasăre care a fost supusă unui tratament antimicrobian.
They concluded that there is still a lack of documented information to make a complete and conclusive assessment on the environmentally safe application of anti-microbial treatment.
Concluzia lor a fost că încă lipsesc informaţii documentate pentru a se putea realiza o evaluare completă şi concludentă privind aplicarea fără riscuri pentru mediu a tratamentului antimicrobian.

Exemple de folosire pentru "antimicrobial" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAntimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
Rezistența la antibiotice poate fi transmisă de la oameni la animale și invers.
EnglishSo far the use of substances for anti-microbial treatment has been forbidden in the EU.
Până acum, folosirea substanţelor pentru tratamentul antimicrobian a fost interzisă în UE.
EnglishEvery year, 25 000 people die across Europe from causes associated with antimicrobial resistance.
La nivel european, 25 000 de oameni mor anual din motive asociate cu rezistența antimicrobiană.
EnglishEvery year, 25 000 people die across Europe from causes linked to or associated with antimicrobial resistance.
La nivel european, 25 000 de oameni mor anual din motive legate de, sau asociate cu rezistența antimicrobiană.
EnglishHow does the Commission expect the authorisation of anti-microbial treatment will affect the image of poultry meat?
Cum consideră Comisia că va fi afectată imaginea cărnii de pasăre în cazul autorizării tratamentului antibacterian?
EnglishThis is why our aim is to reduce the development of antimicrobial resistance attributed to the use of antimicrobials in animals.
De aceea, scopul nostru este să reducem dezvoltarea rezistenței antimicrobiene ca urmare a utilizării antibioticelor la animale.
EnglishAntimicrobial administration to both humans and livestock entails the risk of resistance when used incorrectly and at inadequate doses.
Administrarea de antibiotice atât oamenilor, cât și animalelor, implică riscul rezistenței atunci când acestea sunt utilizate incorect și în doze necorespunzătoare.
EnglishRepresentatives from the United States have been pressing the EU lately to accept poultry meat that has undergone anti-microbial treatment.
În ultima vreme, reprezentanţi ai Statelor Unite au făcut presiuni asupra UE pentru ca aceasta să accepte carne de pasăre care a fost supusă unui tratament antimicrobian.
EnglishWhat information does the Commission have concerning public opinion on the use of anti-microbial substances on poultry carcasses for decontamination purposes?
De ce informaţii privind opinia publică în legătură cu folosirea substanţelor antimicrobiene pentru carcasele de pasăre în scopul decontaminării dispune Comisia?
EnglishIt was therefore only right to vote in favour of this report in order to finally promote livestock production that manages without antimicrobial substances.
Prin urmare, nu am putut decât să votez în favoarea acestui raport pentru a promova în sfârșit producția sectorului zootehnic care se descurcă fără substanțe antimicrobiene.
EnglishAnimals and food of animal origin could play a role in the development of antimicrobial resistance in people.
Animalele și alimentele de origine animală ar putea juca un rol în dezvoltarea rezistenței antimicrobiene la oameni, de aceea rezoluția dezbătută astăzi reprezintă un document important.
EnglishThey concluded that there is still a lack of documented information to make a complete and conclusive assessment on the environmentally safe application of anti-microbial treatment.
Concluzia lor a fost că încă lipsesc informaţii documentate pentru a se putea realiza o evaluare completă şi concludentă privind aplicarea fără riscuri pentru mediu a tratamentului antimicrobian.

Sinonime (în engleză) pentru "antimicrobial":

antimicrobial