EN

anxious {adjectiv}

volume_up
anxious (dar şi: eager, impatient)
I came to this debate because I was anxious to hear the arguments about legal bases.
Am venit la această dezbatere deoarece eram nerăbdătoare să aud argumentele legate de baza juridică.
I will say this again: the European Union is very anxious to have good, friendly relations with Ukraine.
Voi spune din nou lucrul acesta: Uniunea Europeană este foarte nerăbdătoare să aibă relaţii bune, de prietenie cu Ucraina.
I know that she is anxious to meet as quickly as possible with the Committee on Foreign Affairs so that her new role can be launched on the right footing.
Ştiu că este nerăbdătoare să se întâlnească, cât mai curând posibil, cu Comisia pentru afaceri externe, pentru ca noul său rol să fie lansat pe o bază solidă.
anxious (dar şi: uneasy, upset, worried)
volume_up
neliniștit {adj. m.} (îngrijorat)
anxious (dar şi: agitated, uneasy, worried)
volume_up
tulburat {adj. m.} (despre cineva)
anxious (dar şi: agog, desirous, eager, willing, wishful)

Exemple de folosire pentru "anxious" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe important issue here is mutuality and this is something I am anxious to uphold.
Esențială aici este reciprocitatea, aspect pe care îl susțin fără rezerve.
EnglishI came to this debate because I was anxious to hear the arguments about legal bases.
Am venit la această dezbatere deoarece eram nerăbdătoare să aud argumentele legate de baza juridică.
EnglishThe ALDE Group is anxious to press the accelerator on defence.
Grupul ALDE este nerăbdător să apese pedala de acceleraţie în ceea ce priveşte apărarea.
EnglishLet me say one thing here: we are anxious that Switzerland should take the plunge with this step.
Permiteți-mi să spun un lucru: suntem nerăbdători ca Elveția să facă astfel pasul hotărâtor.
EnglishTherefore, I am anxious to stress the importance of the resolution that is being debated this evening.
Ţin, de asemenea, să subliniez importanţa rezoluţiei pe care o dezbatem în această seară.
EnglishWe are anxious to ensure the credibility of the agencies' work in terms of methods and competences.
Dorim să asigurăm credibilitatea activității agențiilor sub aspectul metodelor și competențelor.
EnglishThis situation is extremely worrying, and we are anxious to show fishermen that we are fully behind them.
Aceasta este o situație extrem de alarmantă și dorim ca pescarii să știe că au tot sprijinul nostru.
EnglishTherefore those elements in your amendments do not seem reasonable to me, and I was anxious to say so.
În consecinţă, acele elemente din amendamentele dumneavoastră nu mi se par rezonabile şi doresc să precizez acest lucru.
EnglishThe Council, the Commission and - with a few exceptions - this Parliament too, for that matter, are anxious to remain silent.
Consiliul, Comisia şi, cu câteva excepţii, şi acest Parlament, doresc ca acest lucru să nu se afle.
EnglishEurope is today anxious to support the people of Tunisia in the democratic transition that is beginning.
Europa este preocupată astăzi de sprijinirea poporului tunisian în procesul de tranziție democratică pe cale să înceapă.
EnglishI will say this again: the European Union is very anxious to have good, friendly relations with Ukraine.
Voi spune din nou lucrul acesta: Uniunea Europeană este foarte nerăbdătoare să aibă relaţii bune, de prietenie cu Ucraina.
EnglishSince the start of these negotiations, Parliament has been anxious to show its awareness of its responsibilities.
De la inițierea negocierilor, Parlamentul a fost nerăbdător să demonstreze faptul că-și recunoaște responsabilitățile.
EnglishHowever, MEPs were anxious to ensure that democratic accountability over use of the spectrum was maintained.
Cu toate acestea, deputaţii europeni au fost dornici să se asigure de menţinerea responsabilităţii democratice privind utilizarea spectrului.
EnglishWe are all anxious to see this.
EnglishI therefore welcome the proposal that you have just made, Commissioner, but I am anxious to stress that this proposal must remain ambitious.
De aceea, dnă comisar, salut propunerea pe care tocmai aţi făcut-o, dar doresc să subliniez faptul că aceasta trebuie să rămână ambiţioasă.
EnglishIn several countries, and especially in Greece, our fellow citizens are confused, anxious and deeply concerned about their and their children's future.
În mai multe țări și în special în Grecia, concetățenii noștri sunt confuzi, îngrijorați și profund preocupați de viitorul lor și al copiilor lor.
EnglishIf I were President of the European Council I would probably also be anxious to portray this permanent Congress of Vienna in the most dazzling terms.
Dacă aș fi președintele Consiliului European, probabil că și eu aș dori să descriu acest Congres permanent de la Viena în termenii cei mai impresionanți.
EnglishI know that she is anxious to meet as quickly as possible with the Committee on Foreign Affairs so that her new role can be launched on the right footing.
Ştiu că este nerăbdătoare să se întâlnească, cât mai curând posibil, cu Comisia pentru afaceri externe, pentru ca noul său rol să fie lansat pe o bază solidă.
EnglishI have worked on it seriously; I have not been ideological or biased, and I have taken account of all the obstacles and been anxious to make progress.
Am lucrat la această propunere cu seriozitate, fără a fi subiectiv sau părtinitor, am ținut cont de toate obstacolele și am depus eforturi pentru a obține progrese.
EnglishWe are anxious to see the 'victims package' that you will be presenting to us next year, Commissioner, and which will complete the text that we will vote on tomorrow.
Așteptăm cu nerăbdare, dnă comisar, "pachetul privind victimele” pe care ni-l veți prezenta anul viitor și care va completa textul pe care îl vom vota mâine.

Sinonime (în engleză) pentru "anxious":

anxious
anxiously
anxiousness