Traducere engleză-română pentru "any longer"

EN

"any longer" română traducere

RO
RO
EN

any longer {adverb}

volume_up
any longer (dar şi: any more, any longer, no longer)
We cannot wait any longer - that is extremely important.
Nu mai putem aștepta - acest lucru este extrem de important.
After September 11, though, nothing is standard any longer.
Cu toate acestea, după evenimentele de la 11 septembrie, nimic nu mai este standard.
No so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Nici măcar unul dintre așa-numitele partide "responsabile” nu mai îndrăznește să-și asume responsabilitățile.
any longer (dar şi: any more)

Exemple de folosire pentru "any longer" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is no longer any linkage with food production because they are decoupled.
Nu mai există nicio legătură cu producția de alimente pentru că sunt decuplate.
EnglishNeither in the future should there any longer be any increase in financial support.
Nici în viitor nu trebuie să mai existe o sporire a sprijinului financiar.
EnglishMr President, there is no longer any place for that kind of thing in modern European society.
Dle președinte, nu mai este loc pentru așa ceva în societatea europeană modernă.
EnglishWhat use are advanced technologies if we no longer have any raw materials?
La ce ne folosesc tehnologiile avansate dacă nu mai avem materii prime?
EnglishWith this text, there can no longer be any confusion between the concepts of danger and of risk.
Graţie acestui text, nu mai pot exista confuzii între conceptele de pericol şi risc.
EnglishThere is therefore no longer any need to implement the IMF austerity plan.
Prin urmare, nu mai este necesar să fie pus în aplicare planul de austeritate stabilit de FMI.
EnglishIn reality, you are still internationalists, but you are no longer by any means proletarians.
De fapt, încă sunteţi internaţionalişti, însă nu mai sunteţi proletari sub nicio formă.
EnglishYou therefore no longer have any choice; you have to talk about Europe.
Prin urmare, nu mai aveţi de ales; trebuie să vorbiţi despre Europa.
EnglishWhen you hear the chime, you don’t have to hold the devices together any longer.
Când auziți clopoțelul, puteți să depărtați dispozitivele.
EnglishAfter September 11, though, nothing is standard any longer.
Cu toate acestea, după evenimentele de la 11 septembrie, nimic nu mai este standard.
EnglishPeople are realising that this economic system has failed and they no longer have any confidence in it.
Oamenii îşi dau seama că acest sistem economic a eşuat şi nu mai au încredere în el.
EnglishThere is no longer any need for oppression in the North Caucasus: there needs to be dialogue instead.
În Caucazul de Nord nu mai trebuie să existe oprimare: în schimb, trebuie să existe dialog.
EnglishI think that this problem is far too serious for us to allow it to continue unresolved any longer.
Consider că această problemă este mult prea serioasă pentru a permite să rămână nesoluţionată.
EnglishNo so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Nici măcar unul dintre așa-numitele partide "responsabile” nu mai îndrăznește să-și asume responsabilitățile.
EnglishThat cannot, and in future, will not, be the situation any longer.
Acest lucru nu poate şi nici nu va mai fi posibil în viitor.
EnglishNobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Nimeni nu mai poate spune că cei vinovaţi scapă basma curată.
EnglishThat way you will get a majority in this House and the Council will no longer have any hiding space.
Astfel veți obține o majoritate în acest Parlament și Consiliul nu va mai avea cum să se ascundă.
EnglishI therefore do not think there is any point in you waiting any longer.
Prin urmare, nu cred că are rost să mai așteptați.
EnglishBearing in mind the current situation, we cannot wait any longer.
Având în vedere situația curentă, nu mai putem aștepta.
EnglishWe therefore need to make a commitment, and we cannot afford to wait any longer to do so.
Prin urmare, trebuie să ne luăm un angajament şi nu ne putem permite să mai aşteptăm pentru a face acest lucru.

Sinonime (în engleză) pentru "any longer":

any longer
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

any pronume
any articol
Romanian
any more adverb
to make longer verb
Romanian
no longer
Romanian
any day now adverb
Romanian
any time adverb
Romanian
any of adjectiv
Romanian
any other pronume
to become longer verb
Romanian