Traducere engleză-română pentru "anybody"

EN

"anybody" română traducere

EN

anybody {pronume}

volume_up
anybody (dar şi: whoever)
However, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Totuşi, suntem bucuroşi să votăm cu oricine, dacă suntem de acord cu propunerile lor.
Even in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
Women are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
Femeile suferă mai mult decât oricine altcineva din cauza crizei economice şi sociale.
anybody (dar şi: anyone)
volume_up
oricine {pron.} (oricare)
However, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Totuşi, suntem bucuroşi să votăm cu oricine, dacă suntem de acord cu propunerile lor.
Even in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
Women are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
Femeile suferă mai mult decât oricine altcineva din cauza crizei economice şi sociale.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Este ceva ce nimeni nu deține și nimeni nu poate suprima, nici noi, nici altcineva.
Ireland has not been forced by anybody to vote a second time on Lisbon.
Irlanda nu a fost forţată de nimeni să voteze a doua oară pentru acest tratat.
I have had no discussions with anybody about doing this at the moment.
Nu am avut discuții cu nimeni despre realizarea acestui lucru în prezent.
anybody (dar şi: anyone)
anybody (dar şi: anyone)
volume_up
oricare {pron.} (oricine)
anybody (dar şi: somebody)

Exemple de folosire pentru "anybody" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLaw No 108 bans the hijab, which goes much further than anybody else has proposed.
Legea nr. 108 interzice hijabul, ceea ce depăşeşte cu mult ceea ce au propus alţii.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Totuşi, suntem bucuroşi să votăm cu oricine, dacă suntem de acord cu propunerile lor.
EnglishI have a well thought out view on this and I would be happy to discuss it with anybody.
Am o opinie bine gândită în acest sens și aș fi fericit să o discut cu oricine.
EnglishEven in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
EnglishIt is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Este ceva ce nimeni nu deține și nimeni nu poate suprima, nici noi, nici altcineva.
EnglishWomen are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
Femeile suferă mai mult decât oricine altcineva din cauza crizei economice şi sociale.
EnglishIreland has not been forced by anybody to vote a second time on Lisbon.
Irlanda nu a fost forţată de nimeni să voteze a doua oară pentru acest tratat.
EnglishI was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.
Nu am sugerat că politicienii mei au fost mai puțin stupizi decât alții.
EnglishI have had no discussions with anybody about doing this at the moment.
Nu am avut discuții cu nimeni despre realizarea acestui lucru în prezent.
EnglishHow can anybody dare to call this trickery and this dishonesty any kind of democracy?
Cum poate cineva să îndrăznească să numească această păcăleală şi această ticăloşie democraţie?
EnglishI think anybody who looked at this independently would say it is a good thing.
Cred că oricine ar privi acest lucru dintr-o perspectivă independentă ar spune că este un lucru bun.
EnglishAnybody with a user account and password on a computer can access the public folders.
Toți cei care dețin un cont de utilizator și o parolă pe un computer pot accesa folderele publice.
EnglishAnybody is welcome to look at these pictures that have been sent to me.
Vă invit să priviţi aceste fotografii care mi-au fost transmise.
EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Conține multe informații practice pentru oricine vrea să ajute la o bună evoluție a situației albinelor.
EnglishI do not think that anybody here would like to encourage the bigger vessels to use more fuel.
Cred că nimeni de aici nu dorește să încurajeze navele mari să utilizeze mai mult combustibil.
EnglishI have done more press, I think, than anybody else in the world on all of this.
Cred că am mai multă experiență cu presa decât oricine altcineva în ceea ce privește toate aceste chestiuni.
EnglishIf anybody thinks it can continue like that in the 21st century then they are simply terribly mistaken.
Dacă există cineva care crede că se poate continua astfel în secolul 21 se înșeală amarnic.
EnglishI am sorry we do not have anybody from the Presidency this evening, but I think that is important.
Îmi pare rău că nu avem în această seara pe nimeni de la președinție, însă cred că acest lucru este important.
EnglishI am not aware of anybody putting a gun to their heads.
Nu cred să existe cineva care le pune pistolul la tâmple.
EnglishIt is the duty of each state and not of anybody else to choose the most appropriate outcomes for its children.
Fiecare stat și nu altcineva are obligația de a alege soluțiile cele mai potrivite pentru copiii săi.