Traducere engleză-română pentru "anyhow"

EN

"anyhow" română traducere

EN

anyhow {adverb}

volume_up
anyhow (dar şi: anywise, no matter how, in any way)
volume_up
oricum {adv.} (în orice fel)
The only references - which anyhow are already in the Commission's proposal - concern the Roma population.
Singurele referinţe - care oricum se află deja în propunerile Comisiei - privesc populaţia romilor.
Oricum, merită să luptăm pentru aceasta.
Anyhow, we will demonstrate goodwill tomorrow, by issuing our opinion, and we hope that the Council will respond and consider this Parliament's first reading, as I have said.
Oricum, mâine vom da dovadă de bunăvoință emițând un aviz și sper că Consiliul va răspunde și va considera, după cum am spus, că aceasta este prima lectură în Parlament.
anyhow (dar şi: anyway, especially as)
volume_up
tot {adv.} (mai ales că)
anyhow (dar şi: oh well)

Exemple de folosire pentru "anyhow" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe only references - which anyhow are already in the Commission's proposal - concern the Roma population.
Singurele referinţe - care oricum se află deja în propunerile Comisiei - privesc populaţia romilor.
EnglishIt is anyhow worthwhile to fight for it.
EnglishIt would also be more frank in view of the fact that, as I fear, an accession agreement would not be approved in a future referendum anyhow.
Acesta ar fi, de asemenea, mai sincer, ţinând cont că, aşa cum mă tem, un acord de aderare nu va fi aprobat sub nicio formă într-un referendum viitor.
EnglishNot just anyhow, however; the fibres must be tested if citizens are genuinely to enjoy the consumer protection that we are always talking about.
Totuşi, nu se pot lua decizii la întâmplare; fibrele trebuie testate pentru a permite cetăţenilor să beneficieze cu adevărat de protecţia consumatorilor despre care vorbim mereu.
EnglishSo that is where we should have common ground when it comes to the tools because that will anyhow benefit our environment, benefit our citizens and benefit our economies.
Acesta ar trebui să fie numitorul comun când vine vorba de instrumente, pentru că astfel mediul înconjurător, cetăţenii şi economiile vor avea de câştigat.
EnglishAnyhow, we will demonstrate goodwill tomorrow, by issuing our opinion, and we hope that the Council will respond and consider this Parliament's first reading, as I have said.
Oricum, mâine vom da dovadă de bunăvoință emițând un aviz și sper că Consiliul va răspunde și va considera, după cum am spus, că aceasta este prima lectură în Parlament.

Sinonime (în engleză) pentru "anyhow":

anyhow