Traducere engleză-română pentru "anymore"

EN

"anymore" română traducere

RO
EN

anymore {adverb}

volume_up
anymore

Exemple de folosire pentru "anymore" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt'll move to the other side and won't be associated with that person anymore.
Se va muta în partea cealaltă și nu va mai fi asociată cu persoana respectivă.
EnglishThe first is how no one talks about global warming anymore.
Primul este modul în care nimeni nu mai vorbeşte despre încălzirea globală.
EnglishYour desktop background doesn't have to be a single picture anymore.
Fundalul desktopului nu mai trebuie să cuprindă o singură imagine.
EnglishHowever, nobody wants to carry on living like this anymore.
Totuși, nimeni nu mai dorește să continue să trăiască așa.
EnglishA port stays open all the time, so be sure to close ports that you don't need open anymore.
Un port rămâne deschis tot timpul, deci nu uitați să închideți toate porturile care nu trebuie să mai stea deschise.
EnglishFirst, remove programs you don't use anymore.
Mai întâi, eliminați programele pe care nu le mai utilizați.
EnglishGet more storage space or move files you don't need on SkyDrive anymore out of your SkyDrive folder.
Obțineți mai mult spațiu de stocare sau mutați fișierele de care nu mai aveți nevoie în SkyDrive din folderul SkyDrive.
EnglishBest yet, he's not using mine anymore.
Partea cea mai bună este că nu îl mai folosește pe al meu.
EnglishCan taxpayers tolerate this game anymore?
EnglishIf you unpin an app, it'll still be installed on your PC, but it won't have a tile on the Start screen anymore.
Dacă anulați fixarea unei aplicații, ea va fi în continuare instalată pe PC-ul dvs., dar nu va mai avea o dală pe ecranul Start.
EnglishAfter you delete an account, you can't use that Microsoft account anymore to sign in to Microsoft products and services.
După ce ștergeți un cont, nu mai puteți utiliza acel cont Microsoft pentru a face sign in la produsele și serviciile Microsoft.
EnglishThat way, you can quickly spot old files, or the largest files you don't need anymore to free up space more quickly.
Astfel, puteți să depistați rapid fișiere vechi sau cele mai mari fișiere de care nu mai aveți nevoie, pentru a elibera rapid spațiu.
English'Softly, softly' will not do anymore.
EnglishOccasionally, you should empty the Recycle Bin to reclaim all of the storage space being used by files you don't need anymore.
Din când în când, Coșul de reciclare trebuie golit pentru a elibera spațiul de stocare utilizat de fișierele de care nu mai aveți nevoie.
EnglishThe consequences of ignoring the problems now could be catastrophic; furthermore, we might not be able to solve them anymore in the future.
Consecinţele ignorării problemelor ar putea fi acum catastrofice; mai mult, s-ar putea să nu mai fim capabili să le mai rezolvăm în viitor.
EnglishThese financial circles pay no attention to employees anymore, and their money-grubbing practices are not even halted by an ecological disaster.
Aceste cercuri financiare nu mai acordă atenţie angajaţilor, iar practicile lor de acaparare a banilor nu sunt oprite nici măcar de un dezastru ecologic.
EnglishThat post has been abolished totally, so transparency of information about the State, for example on public procurement, is not there anymore.
Postul acesta a fost eliminat în întregime şi, prin urmare, transparenţa informaţiilor referitoare la stat, de exemplu în achiziţiile publice, nu mai există.
EnglishWe need the common currency but we also need proper governance of the eurozone; loose cooperation on the basis of unanimity is not an option anymore.
Avem nevoie de moneda comună, dar avem nevoie și de o guvernanță corespunzătoare a zonei euro; cooperarea slabă pe baza unanimității nu mai este o opțiune.
EnglishThe Minister on behalf of the Presidency cannot evade this issue anymore; he must pursue the Spanish Government and invite them to take the necessary action.
Dl ministru reprezentând Preşedinţia nu mai poate să evite această problemă; trebuie să contacteze guvernul spaniol şi să îl invite să întreprindă acţiunile necesare.
EnglishUnlike an exception, which is only open during the time that it is needed, a port stays open all the time, so be sure to close ports that you don't need anymore.
Spre deosebire de o excepție, care se deschide doar atât timp cât este necesar, un port rămâne deschis tot timpul, de aceea asigurați-vă că închideți porturile de care nu mai aveți nevoie.

Sinonime (în engleză) pentru "anymore":

anymore
English