Traducere engleză-română pentru "anyway"

EN

"anyway" română traducere

RO
RO
EN

anyway {adverb}

volume_up
anyway (dar şi: at any rate, in any case)
volume_up
oricum {adv.} (în orice caz)
That is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union.
Acest lucru este foarte probabil necesar oricum într-o uniune economică și monetară.
Anyway, thank you for your fruitful and effective collaboration in this area.
Oricum, eu vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră fructuoasă și eficientă în acest domeniu.
Anyway, they obviously have nothing to worry about.
Oricum, acestea nu au, cu siguranță, niciun motiv de îngrijorare.
anyway (dar şi: anyhow, especially as)
volume_up
tot {adv.} (mai ales că)
Oricum va fi tot un muzeu.
Now all that is missing is for the Emperor President in Prague Castle to deign to sign the Treaty but, anyway, we do seem to be making progress.
Tot ceea ce lipseşte acum este ca preşedintele-împărat de la castelul de la Praga să binevoiască să semneze tratatul, însă, în orice caz, se pare că facem progrese.

Exemple de folosire pentru "anyway" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat would, in essence, be the end of the story anyway, but time was mentioned.
În esenţă, astfel s-ar rezolva problema, dar s-a menţionat şi factorul timp.
EnglishThat is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union.
Acest lucru este foarte probabil necesar oricum într-o uniune economică și monetară.
EnglishWhy, then, do we now have the proposal to close the 2008 accounts anyway?
Atunci totuși, de ce ni se mai propune acum să închidem conturile exercițiului 2008?
EnglishClick Set up a new connection anyway, and then follow the instructions.
Faceți clic pe Configurare conexiune nouă în orice situație, apoi urmați instrucțiunile.
EnglishIt will be up to the Icelandic people to decide in the end, anyway.
În orice caz, populația islandeză va fi cea care va decide în cele din urmă.
EnglishAnyway, thank you for your fruitful and effective collaboration in this area.
Oricum, eu vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră fructuoasă și eficientă în acest domeniu.
EnglishThat is my idea of a balanced food and agriculture policy, anyway.
În orice caz, aceasta este concepția mea despre o politică alimentară și agricolă echilibrată.
EnglishI will ask it anyway and perhaps he will respond by another means.
O să i-o adresez oricum şi poate va răspunde prin alte mijloace.
EnglishThe key to effective dialogue lies in the present day, which has brought us enough problems anyway.
Cheia spre un dialog eficient o găsim în prezent, care ne-a adus suficiente probleme oricum.
EnglishAs you can see, on these issues, anyway, anything can happen.
După cum puteți vedea, cu privire la aceste chestiuni, în orice caz, se poate întâmpla orice.
EnglishThe Twenty-Seven are in the same mess anyway, and solidarity is not an option.
Cele douăzeci şi şapte de state membre sunt, oricum, în aceeaşi încurcătură şi solidaritatea nu este o opţiune.
EnglishTherefore we are going to take your money anyway through your taxpayers' money to keep our companies alive'.
Vă vom lua oricum banii, prin impozite, pentru a ne menţine întreprinderile în viaţă”.
EnglishWhat do we expect, though, when voters see that their views are not taken into consideration anyway?
Totuşi la ce să ne aşteptăm, dacă alegătorii văd că opiniile lor nu sunt luate în considerare?
EnglishAnyway, I did ask in advance and you had plenty of time.
Oricum, am întrebat înainte și ați avut suficient timp la dispoziție.
EnglishThis could involve agriculture, but anyway, it is going to enhance whatever we do.
Ar putea fi valabil şi cu privire la agricultură, însă, oricum, va exista o creştere indiferent de ceea ce facem noi.
EnglishThese countries will eventually be full members of the EU anyway, with full legal access to the EU.
Aceste ţări oricum vor deveni în cele din urmă membri cu drept deplin ai UE, cu acces legal total la UE.
EnglishAnyway, they obviously have nothing to worry about.
Oricum, acestea nu au, cu siguranță, niciun motiv de îngrijorare.
EnglishAre you just going to say: well, it does not really matter - these products are going to be coming in anyway?
Veţi spune: nu prea contează - aceste produse or să vină oricum?
EnglishI do not believe you, but I am going to vote for you anyway'.
Nu vă cred, dar voi vota oricum pentru dumneavoastră.”
EnglishColleagues, it makes no difference; we will continue the votes anyway after the President has spoken.
Stimați colegi, nu este nicio diferență; oricum vom continua cu voturile după ce președintele va fi vorbit.

Sinonime (în engleză) pentru "anyway":

anyway
anyways
Mai multe cuvinte