Traducere engleză-română pentru "anywhere"

EN

"anywhere" română traducere

EN

anywhere {adverb}

volume_up
Add sites to favorites and they're available anywhere in Internet Explorer.
Adăugați site-uri la preferințe și sunt disponibile oriunde în Internet Explorer.
Ability to view and edit documents with your colleagues from almost anywhere
Capacitatea de a vizualiza și a edita documente cu colegii, de aproape oriunde
A similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.
O situație similară celei din Japonia s-ar putea întâmpla oriunde în Europa.
anywhere

Exemple de folosire pentru "anywhere" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese are special structures, the like of which is not found anywhere else in Europe.
Acestea sunt structuri speciale, care nu mai pot fi întâlnite nicăieri în Europa.
EnglishYou can save your notebook to your SkyDrive folder and access it anywhere.
Puteți să salvați blocnotesul în folderul SkyDrive și să îl accesați de oriunde.
EnglishAdd sites to favorites and they're available anywhere in Internet Explorer.
Adăugați site-uri la preferințe și sunt disponibile oriunde în Internet Explorer.
EnglishAbility to view and edit documents with your colleagues from almost anywhere
Capacitatea de a vizualiza și a edita documente cu colegii, de aproape oriunde
EnglishYou may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
Ați putea crede că interpelarea fără sfârșit este amuzantă, dar nu ne ajută cu nimic.
EnglishAs an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.
Ca cetăţean european puteţi cumpăra bunuri şi servicii din orice ţară a UE.
EnglishSupporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
Susţinerea separatismului, indiferent unde se produce acesta, contravine spiritului UE.
EnglishA similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.
O situație similară celei din Japonia s-ar putea întâmpla oriunde în Europa.
EnglishDictatorial regimes cannot stand firm for long anywhere in the world.
Regimurile dictatoriale nu pot să reziste pentru multă vreme nicăieri în lume.
EnglishHowever, banning young people from gambling will not get us anywhere.
Totuşi, interzicând tinerilor de a mai juca nu ne va duce la nici un rezultat.
EnglishRight-click anywhere in the folder, and then click Add a network location.
Faceți clic cu butonul oriunde în folder, apoi faceți clic pe Adăugare locație în rețea.
EnglishUnfortunately, parents are not mentioned anywhere in the draft resolution.
Din păcate, părinţii nu sunt menţionaţi deloc în proiectul de rezoluţie.
EnglishTo move a tile, drag it up or down, and then drag it anywhere you want it.
Pentru a muta o dală, glisați-o în sus sau în jos, apoi oriunde doriți.
EnglishBut audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
Dar peste tot în lume perfecţiunea în domeniul auditului este un fenomen rar.
EnglishIntergovernmental solutions will not, in the long run, lead us anywhere.
Soluțiile interguvernamentale nu ne vor duce niciunde pe termen lung.
EnglishIts effects can be seen more clearly in Poland than anywhere else.
Efectele sale pot fi observate mai clar în Polonia decât oriunde altundeva.
EnglishAn attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Un atac împotriva unui parlamentar de oriunde este un atac împotriva democrației.
EnglishEU citizens should have equal access to justice anywhere in the EU.
Cetăţenii UE trebuie să aibă acces egal la justiţie, peste tot în Uniune.
EnglishI am very happy to put that in writing anywhere, any time to anyone.
Sunt foarte fericită să scriu aceste lucruri oriunde, oricând şi oricui.
EnglishBut you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
Însă aveți posibilitatea să modificați ordinea gadgeturilor și să le amplasați oriunde pe desktop.

Sinonime (în engleză) pentru "anywhere":

anywhere
English