Traducere engleză-română pentru "apart from"

EN

"apart from" română traducere

RO
EN

apart from {adjectiv}

volume_up
apart from
volume_up
osebit {adj. m.} [învechit]

Exemple de folosire pentru "apart from" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
El ne diferențiază clar, în mod pozitiv, de aproape toate celelalte continente.
EnglishApart from that, the resolution includes several positive aspects, such as:
În afară de această chestiune, rezoluția include mai multe aspecte pozitive, precum:
EnglishThe countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
Ţările s-au îndepărtat, într-adevăr, una de cealaltă în ultimii zece ani.
EnglishHowever, apart from this measure, all the information has disappeared.
Dincolo, însă, de această etapă toate informaţiile au intrat într-o cutie neagră.
EnglishApart from us, only Latvia and Malta have such outstanding indicators.
În afară de noi, numai Letonia şi Malta mai au astfel de indicatori excepţionali.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Nimic nu diferențiază imigranții de lucrătorii locali din statele membre ale Uniunii Europene.
EnglishApart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
În afară de cele menționate, suntem cu toții nerăbdători să primim Croația în acest Parlament.
EnglishApart from any environmental romanticism, we must not forget European industry.
Lăsând la o parte romantismul în materie de mediu, nu trebuie să uităm de industria europeană.
EnglishThe question I am asking myself today is what that means, apart from words.
Mă întreb astăzi ce anume înseamnă acest lucru, dincolo de cuvinte.
EnglishMy own state, the United Kingdom, has stood apart from any idea of a common policy.
Țara din care eu provin, Marea Britanie, a fost rezervată în privința ideii de politică comună.
EnglishApart from this issue, we will vote in favour, because it is clear that progress has been made.
În afara acestei chestiuni, vom vota pentru deoarece s-au înregistrat progrese clare.
EnglishAs a result, apart from the financial crisis, we also have a moral crisis.
Ca rezultat, în afară de criza financiară, avem şi o criză morală.
EnglishApart from that, Japan is the seventh destination for European exports.
În plus, Japonia este pe locul șapte în clasamentul exporturilor UE.
EnglishApart from its own errors, Greece was hard hit by market speculation.
În afară de propriile sale greşeli, Grecia a fost greu lovită de speculaţiile de pe piaţă.
EnglishApart from the two deletions, my draft report is identical to the first draft.
Cu excepţia acestor două alineate eliminate, proiectul meu de raport este identic cu primul proiect.
EnglishApart from death and taxes, birth is the only certainty in life.
În afară de moarte și taxe, nașterea rămâne singura certitudine în viață.
EnglishHowever, there also appear to be other problems apart from transparency.
Se pare, însă, că există și alte probleme în afara transparenței.
EnglishApart from that, however, fire fighting is primarily a national competence.
În afară de acest aspect, totuşi, combaterea incendiilor este în primul rând o competenţă naţională.
EnglishThis is being carried out by every single political group, apart from the patriotic Attack party.
Aceasta este executată de toate grupurile politice, cu excepţia partidului patriot Attack.
EnglishApart from Doha, the Ministerial Conference addressed some important issues for WTO members.
În afară de Doha, Conferinţa Ministerială a abordat unele probleme importante pentru membrii OMC.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

apart adjectiv
from prepoziţie
from conjuncţie
Romanian
from adverb
Romanian
to exempt from verb
to exonerate from verb
Romanian