Traducere engleză-română pentru "apology"

EN

"apology" română traducere

volume_up
apology {substantiv}
volume_up
to apologize {vb.} [exemplu]
RO
EN

apology {substantiv}

volume_up
apology (dar şi: excuse, pretext)
He owes me and, more importantly, the British and European public, an apology.
Îmi datorează mie şi, cel mai important, opiniei publice britanice şi europene, o scuză.
Nu am auzit nicio scuză.
So I am not going to make apologies - politically, economically or in any other way - to Parliament for having gone out and invested in negotiating this important trade deal.
Deci nu mă voi scuza - politic, economic sau în oricare alt mod - faţă de Parlament pentru că m-am străduit şi am investit în negocierea acestui important acord comercial.

Exemple de folosire pentru "apology" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe owes me and, more importantly, the British and European public, an apology.
Îmi datorează mie şi, cel mai important, opiniei publice britanice şi europene, o scuză.
EnglishI would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
Doresc să vă cereți scuze oficial; în caz contrar, vom înainta o plângere formală.
EnglishI make no apology for having loyally worked alongside these Heads of State or Government.
Nu îmi cer scuze că am lucrat cu loialitate alături de aceşti şefi de stat sau de guvern.
EnglishIf you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Dacă votaţi pentru, atunci, dle Lehne, vă voi cere scuze.
EnglishI demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Solicit retractarea acestei acuzaţii, prezentarea de scuze şi o condamnare din partea preşedinţiei.
EnglishI will start by gladly accepting Mr Schulz's apology.
Voi începe prin a accepta cu inima deschisă scuzele dlui Schulz.
EnglishBy way of apology, he said, 'that was not my comment, it was made by your master Plato'.
Încercând să se scuze, acesta a spus "acela nu a fost comentariul meu, a fost făcut de învățătorul dumneavoastră Platon”.
EnglishI hope that I will not be repeating what other people have said, or at least not too much, and can I ask them to bear in mind my apology for that?
Sper că nu voi repeta ce-au spus alţii sau cel puţin nu prea mult şi-i rog să mă scuze pentru acest lucru.
EnglishI do not understand how, in this House, one can stoop so low as to say such things, and I demand an apology, Mr President.
Nu înţeleg cum, în acest Parlament, cineva se poate înjosi atât de mult încât să spună astfel de lucruri şi solicit scuze, dle preşedinte.
EnglishThat is why I am asking Mr Cohn-Bendit either to prove his claims of corruption or to make a public apology to President Klaus.
De aceea, îi solicit domnului Cohn-Bendit fie să îşi dovedească afirmaţiile de corupţie, fie să îşi ceară public scuze preşedintelui Klaus.
EnglishWe have not heard an apology.
EnglishAs a final word of apology, I could have another five minutes but I will use only one minute when I am given the floor for the second time.
Chiar dacă aş putea avea dreptul la încă cinci minute, voi folosi doar un minut atunci când mi se va da cuvântul pentru a doua oară.
EnglishAs a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.
Ca reprezentat ales din Estonia, aştept un răspuns şi scuze de la ţara care deţine Preşedinţia, pentru a le putea transmite poporului estonian.
EnglishI myself have now received compensation and an apology from the police for having shot me, a European Parliament candidate, point blank in the face with tear gas.
Eu însumi am primit acum compensație și scuze din partea poliției care m-a atacat, pe mine, candidat la Parlamentul European, drept în față cu gaz lacrimogen.
EnglishWe MEPs from Attack want acknowledgement and an apology before any kind of discussion at all is initiated about Turkey's membership of the European Union.
Noi, deputaţii Parlamentului European din partea partidului Attack, aşteptăm recunoaştere şi scuze, înaintea iniţierii oricărei dezbateri privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană.
EnglishJust as there has been this apology in Vukovar, which will undoubtedly go down in the history of the country, the fight against those who have committed major crimes must also continue.
La fel ca şi prezentarea scuzelor de la Vukovar, care, fără îndoială, va intra în istoria ţării, lupta împotriva celor care au comis crime majore trebuie, de asemenea, să continue.

Sinonime (în engleză) pentru "apology":

apology