Traducere engleză-română pentru "app"

EN

"app" română traducere

volume_up
app {substantiv} [abreviere]
volume_up
App store {n.pr.} [exemplu]
EN

app {substantiv} [abreviere]

volume_up
1. Informatică, colocvial
To search within a particular app, tap or click the app in the list.
Pentru a căuta într-o anumită aplicație, atingeți sau faceți clic pe aplicație în listă.
Under App passwords, tap or click Create a new app password.
Sub Parole de aplicație, atingeți sau faceți clic pe Creați o parolă nouă de aplicație.
If you’re using an app, you can search just that app.
Dacă utilizați o aplicație, puteți căuta doar în respectiva aplicație.

Exemple de folosire pentru "app" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn your phone, replace the password for your Microsoft account with the app password.
Pe telefonul dvs., înlocuiți parola contului Microsoft cu parola de aplicație.
EnglishThe steps are slightly different, depending on which Office app you're using.
Pașii sunt ușor diferiți, în funcție de aplicația Office pe care o folosiți.
EnglishWhen the Video mode button isn't highlighted, the Camera app takes pictures.
Atunci când butonul Mod video nu este evidențiat, aplicația Cameră face fotografii.
EnglishTo do this, open the Camera app, and then unplug and reconnect the camera.
Pentru aceasta, deschideți aplicația Cameră, apoi deconectați-o și reconectați-o.
EnglishWhen you’re running an app from the desktop, you’ll see it in the taskbar.
Atunci când rulați o aplicație de pe desktop, o veți vedea în bara de activități.
EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialogue is shown.
Dacă aplicația nu are o reputație stabilită, se afișează o casetă de dialog.
EnglishIf you’ve uninstalled an app, you’ll see it here and can reinstall it if you like.
Dacă ați dezinstalat o aplicație, o veți vedea aici și o puteți reinstala dacă doriți.
EnglishHere are answers to some frequently asked questions about the SkyDrive app for Mac.
Iată răspunsurile la câteva întrebări frecvente despre aplicația SkyDrive pentru Mac.
EnglishThe file will usually open in the app that you used to create or edit it.
Fișierul se va deschide de obicei în aplicația în care a fost creat sau editat.
EnglishTo find OneNote Mobile on an iPhone: Just search for "OneNote" in the App Store.
Pentru a găsi OneNote Mobile pe un iPhone: căutați pur și simplu „OneNote” în App Store.
EnglishAfter you install an app on your PC, you can see the list of permissions for it.
După ce instalați o aplicație pe PC, puteți să vedeți lista de permisiuni pentru aceasta.
EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.
Dacă aplicația nu are o reputație stabilită, se afișează o casetă de dialog.
Englishand can't view photos that are on your Mac from the Photos app in Windows 8.
și nu puteți vedea fotografii care sunt pe Mac din aplicația Fotografii din Windows 8.
EnglishHere are answers to some frequently asked questions about the SkyDrive app for Xbox.
Iată răspunsurile la câteva întrebări frecvente despre aplicația SkyDrive pentru Xbox.
EnglishYou can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
EnglishIf you use an app frequently, you can pin it to the taskbar on your desktop.
Dacă utilizați frecvent o aplicație, o puteți fixa pe bara de activități de pe desktop.
EnglishYou can only delete your Hotmail or Outlook contacts from the People app.
Puteți șterge doar persoanele de contact Hotmail sau Outlook din aplicația Persoane.
EnglishOnce you’ve moved to the new web-based account, you can add that account to the Mail app.
Odată ce ați trecut la noul cont bazat pe Web, îl puteți adăuga la aplicația Mail.
EnglishWhen you’re using an app, you’ll probably want to do specific things with it.
Când utilizați o aplicație, probabil că doriți să efectuați acțiuni specifice cu aceasta.
EnglishYou’ll still be able to get to them through a browser or other calendar app.
Încă veți putea să le obțineți cu ajutorul unui browser sau al altei aplicații Calendar.