Traducere engleză-română pentru "to appear"

EN

"to appear" română traducere

EN

to appear [appeared|appeared] {verb}

volume_up
to appear
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear (dar şi: to look, to seem)
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
S-ar părea că încă nu se cunosc foarte multe informaţii despre consens.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Acest lucru ar părea contradictoriu, dar nu cred că este.
to appear (dar şi: to beseem, to seem)
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
S-ar părea că încă nu se cunosc foarte multe informaţii despre consens.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Acest lucru ar părea contradictoriu, dar nu cred că este.
to appear (dar şi: to look, to seem)
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
S-ar părea că încă nu se cunosc foarte multe informaţii despre consens.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Acest lucru ar părea contradictoriu, dar nu cred că este.
It would appear that the United States of America is to bring good news along to Copenhagen, which is a very significant move.
S-ar părea că Statele Unite ale Americii vor veni cu veşti bune la Copenhaga, iar acesta este un lucru extrem de important.
to appear
In the light of these considerations, a review of the protection areas would appear necessary.
În lumina acestor considerații, ar părea necesară o revizuire a zonelor protejate.

Exemple de folosire pentru "to appear" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
EnglishThese stores appear as webpages within the Player, and offer a variety of services.
Aceste depozite apar în Player ca pagini Web și oferă o diversitate de servicii.
EnglishThe Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.
Opţiunea Comutare utilizatori nu apare în meniul Start din Windows Vista Starter.
EnglishYou appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor.
Se pare că nu vă deranjează faptul că milioane de oameni sunt șomeri și săraci.
EnglishDebt restructuring would, it appear, be a catastrophe - for private investors.
Restructurarea datoriei ar fi, se pare, catastrofală pentru investitorii privați.
EnglishClick the location in the document where you want the date and time to appear.
Click the location in the document where you want the date and time to appear.
EnglishRead a description of the items that appear next to the currently selected element
Citirea unei descrieri a elementelor care apar lângă elementul curent selectat
EnglishOther countries outside the eurozone appear to be in a less-favoured position.
Alte țări din afara zonei euro par să se afle într-o poziție mai puțin favorabilă.
EnglishIf the touch keyboard is visible, the commands appear at the top of the keyboard.
Dacă este vizibilă tastatura tactilă, comenzile apar în partea de sus a tastaturii.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Melodiile existente în Biblioteca Player apar în partea stângă a expertului.
EnglishType the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.
Tastați textul care doriți să apară pentru primul marcator, apoi apăsați ENTER.
EnglishSometimes a dialog box will appear, in which you can select further options.
Uneori, va apărea o casetă de dialog, în care se selectează opțiuni suplimentare.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Directiva-cadru va apărea undeva între toamna anului 2010 şi primăvara anului 2011.
EnglishConnection problems can trigger errors that can appear to be caused by other factors.
Problemele de conexiune pot lansa erori care par să fie cauzate de alți factori.
EnglishIf any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
EnglishPress any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
Apăsați orice tastă când vi se solicită aceasta și urmați instrucțiunile care apar.
EnglishThe contents of the message might appear below the message list in the preview pane.
Conținutul mesajului poate apărea sub lista de mesaje, în Panoul de examinare.
EnglishIf you like, select a charm that will appear in every day that new events occur.
Dacă doriți, selectați un buton care va apărea în fiecare zi când apar noi evenimente.
EnglishWhen prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
Când vi se solicită, apăsați orice tastă, apoi urmați instrucțiunile care apar.
EnglishIt would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.