EN

appearance {substantiv}

volume_up
appearance (dar şi: feeling, impression)
It was indeed a great pleasure to have you here with us for your maiden appearance in plenary.
A fost, într-adevăr, o mare plăcere să vă avem alături de noi pentru prima dumneavoastră apariţie în şedinţă plenară.
appearance (dar şi: look, mien)
appearance (dar şi: looks)
appearance (dar şi: aspect)
appearance (dar şi: countenance, look)
volume_up
mină {f} (expresie)
appearance (dar şi: aspect)
volume_up
obraz {m} (înfățișare)
Mr President, we see once again how the European Union elevates appearance over substance, how it elevates motive over outcome.
Dle preşedinte, vedem încă o dată cum Uniunea Europeană promovează aparenţa în locul substanţei, cauza în locul efectului.
Linking the CAP and rural development funding represents a simplification of the budgetary arrangements in appearance only.
Legarea fondurilor PAC de cele pentru dezvoltarea rurală reprezintă o simplificare a sistemului bugetar numai în aparenţă.
appearance (dar şi: advent)
appearance (dar şi: aspect, look)
Open Appearance Settings by clicking the Start button and then clicking Control Panel.
Deschideți Setări aspect, făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
Click the Game menu, and then click Change Appearance.
Faceți clic pe meniul Joc, apoi pe Modificare aspect.
Faceți clic pe Aspect și culoare fereastră.
appearance (dar şi: entry)

Exemple de folosire pentru "appearance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.
Aspectul auster al acestui complex din beton i-a adus numele de „noul brutalism".
EnglishYou can use the Microsoft LifeCam Dashboard to control the appearance of a video image.
Puteţi folosi Tabloul de bord Microsoft LifeCam pentru a controla aspectul unei imagini.
EnglishThemes can change every aspect of your computer screen's appearance.
Temele pot modifica fiecare detaliu al aspectului ecranului computerului dvs.
EnglishIn those cases, clicking next to the value won't change its appearance.
În aceste cazuri, dacă faceți clic lângă valoare, valoarea nu își va schimba aspectul.
EnglishIf you want to make a line that has a different appearance, use one of the Brushes, instead.
Dacă doriți să trasați o linie cu alt aspect, utilizați în schimb una dintre Pensule.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Fonts.
Atingeți sau faceți clic pe fila General, apoi sub Aspect, atingeți sau faceți clic pe Fonturi.
EnglishOpen Appearance Settings by clicking the Start button and then clicking Control Panel.
Deschideți Setări aspect, făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Colors.
Atingeți sau faceți clic pe fila General, apoi sub fila Aspect, atingeți sau faceți clic pe Culori.
English(The pointer's appearance might change depending on where it's positioned on your screen.)
(Aspectul indicatorului se poate modifica, în funcție de locul unde este poziționat pe ecran.)
EnglishUnder Taskbar appearance, select one of the options from the Taskbar buttons list:
Sub Aspectul barei de activități, selectați una dintre opțiunile din lista Butoane bară de activități:
EnglishThe following table describes Internet Explorer's Appearance settings.
Tabelul următor descrie setările aspectului în Internet Explorer.
EnglishTry this setting if large-scale fonts are interfering with the appearance of the program.
Încercați această setare dacă fonturile de mari dimensiuni interferează cu aspectul programului.
EnglishA large proportion of EU citizens are against the appearance of cloned meat in the food market.
O mare parte a cetăţenilor UE sunt împotriva apariţiei cărnii clonate pe piaţa alimentară.
EnglishTry this setting if large-scale fonts are interfering with the appearance of the program.
Încercaţi această setare dacă fonturile de mari dimensiuni se interferează cu aspectul programului.
EnglishHere are your choices for setting taskbar button appearance:
Iată opțiunile pentru setarea aspectului butonului barei de activități:
EnglishFor more information about printing, see Preview the appearance of a printed webpage.
Pentru mai multe informații despre imprimare, consultați Examinarea aspectului unei pagini Web imprimate.
EnglishYou can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Se poate modifica aspectul ferestrei Prompt comandă prin setarea opțiunilor pentru Prompt comandă.
EnglishYour computer manufacturer can customize this list, so its exact appearance will vary.
Această listă poate fi particularizată de către producătorul de computere, astfel că aspectul ei variază.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Accessibility.
Atingeți sau faceți clic pe fila General, apoi sub fila Aspect, atingeți sau faceți clic pe Accesibilitate.
EnglishFinally, its appearance changes if no battery is detected.
În fine, aspectul se modifică dacă nu este detectată nicio baterie.

Sinonime (în engleză) pentru "appearance":

appearance
first appearance