EN

appearances {plural}

volume_up
appearances
Despite many appearances, the country is still internally unstable, and democracy most certainly cannot be said to have 'taken root'.
În ciuda numeroaselor aparenţe, ţara este încă instabilă pe plan intern şi este clar că nu se poate spune că democraţia "a prins rădăcini”.

Exemple de folosire pentru "appearances" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Această ambiţie politică nu este superfluă; nu există doar de dragul aparenţelor.
EnglishSo far, support has been given for media appearances by Afghan women standing for parliament.
Până în prezent, s-a sprijinit apariția în mass-media a candidatelor afgane pentru parlament.
EnglishThe Recycle Bin has two different appearances: one when it is empty and one when it has files or folders inside.
Coșul de reciclare are două aspecte diferite: unul când este gol și unul când conține fișiere sau foldere.
EnglishDespite many appearances, the country is still internally unstable, and democracy most certainly cannot be said to have 'taken root'.
În ciuda numeroaselor aparenţe, ţara este încă instabilă pe plan intern şi este clar că nu se poate spune că democraţia "a prins rădăcini”.
EnglishSome visualizations may have different appearances, depending on the display mode of the Player (full, mini Player, full-screen, or skin).
Este posibil ca unele vizualizări să aibă aspecte diferite, în funcție de modul de afișare al Playerului (complet, mini Player, ecran complet sau fațetă).
EnglishIn this context, also, Mr Erdoğan's appearances in Germany, where he called on the Turks in Germany to un-integrate, must be viewed in a critical light.
Și în acest context, vizitele dlui Erdoğan în Germania, unde a solicitat dezintegrarea turcilor din Germania, trebuie privite cu un ochi critic.
EnglishThat was disastrous for employment and the environment, and, despite appearances, it is disastrous in the long term for consumer health.
Acest lucru a fost un dezastru pentru ocuparea forței de muncă și pentru mediu și, în ciuda aparențelor, efectele pe termen lung asupra sănătății consumatorilor sunt dezastruoase.

Sinonime (în engleză) pentru "appearance":

appearance
first appearance