EN

to appease [appeased|appeased] {verb}

volume_up
to appease (dar şi: to comfort, to quiet)
The results of the investigation into the causes of the cholera epidemic need to be announced as soon as possible to appease the rage of the population against the UN's presence.
Este necesară anunţarea cât mai rapidă a rezultatelor anchetei privind cauzele epidemiei de holeră, pentru a calma furia populaţiei împotriva prezenţei ONU.
to appease (dar şi: to calm)
to appease (dar şi: to quiet, to still)
volume_up
a calma {vb.} (dureri)
The results of the investigation into the causes of the cholera epidemic need to be announced as soon as possible to appease the rage of the population against the UN's presence.
Este necesară anunţarea cât mai rapidă a rezultatelor anchetei privind cauzele epidemiei de holeră, pentru a calma furia populaţiei împotriva prezenţei ONU.

Exemple de folosire pentru "to appease" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSpeculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Speculanţii, pe care trebuie să îi mulţumim de parcă ar fi semizei şi cărora trebuie să le aducem ofrande pentru a le putea cere îndurare.
EnglishInstead of doing all we can to combat Islamic fundamentalism taking deeper root in Europe, we placate and appease it.
În loc să facem tot ce ne stă în putere pentru a combate înrădăcinarea adâncă a fundamentalismul islamic în Europa, noi îi facem concesii şi încercăm să îl aplanăm.
EnglishThe Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
Consiliul a încercat să liniştească Parlamentul, poate nu suficient totuşi, dar ei şi-au cerut scuze pentru greşelile făcute în acest proces.
EnglishThe results of the investigation into the causes of the cholera epidemic need to be announced as soon as possible to appease the rage of the population against the UN's presence.
Este necesară anunţarea cât mai rapidă a rezultatelor anchetei privind cauzele epidemiei de holeră, pentru a calma furia populaţiei împotriva prezenţei ONU.
EnglishEuropean governments are consenting to this through their silence, tolerance and constant desire to appease, and they are succumbing to the Iranian political and commercial blackmail.
Guvernele europene consimt la aceasta prin tăcerea, toleranţa şi dorinţa lor constantă de aplanare şi cedează şantajului politic şi comercial al Iranului.

Sinonime (în engleză) pentru "appeasement":

appeasement
English
appeasing