Traducere engleză-română pentru "appendix"

EN

"appendix" română traducere

volume_up
appendix {substantiv}
RO

"appendix" engleză traducere

EN

appendix {substantiv}

volume_up
1. general
The first point I would make is that we have spoken about illegal fishing practices, and it seems to me that illegal practitioners do not care about what appendix anything is in.
În primul rând, am vorbit despre pescuitul ilegal, însă cred că celor care practică pescuitul ilegal nu le pasă dacă peştele se află sau nu în vreun apendice.
2. Anatomie
The first point I would make is that we have spoken about illegal fishing practices, and it seems to me that illegal practitioners do not care about what appendix anything is in.
În primul rând, am vorbit despre pescuitul ilegal, însă cred că celor care practică pescuitul ilegal nu le pasă dacă peştele se află sau nu în vreun apendice.
RO

appendix {neutru}

volume_up

Exemple de folosire pentru "appendix" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis cannot, however, be a reason for including bluefin tuna in Appendix I.
Acesta, însă, nu poate fi un motiv pentru includerea tonului roşu în apendicele I.
EnglishIn my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
În opinia mea, soluţia cea mai bună şi mai potrivită este să fie inclus în apendicele II.
EnglishPutting BFT on Appendix I of CITES would cost my country's economy close to 2% of GDP.
Includerea BFT în apendicele I al CITES ar costa economia ţării mele aproape 2 % din PIB.
EnglishTherefore, I will be voting for the amendment to include bluefin tuna under Appendix II.
Deci, voi vota în favoarea amendamentului pentru includerea tonului roşu în apendicele II.
EnglishIt therefore meets the criteria for listing in CITES Appendix I.
Prin urmare, îndeplineşte criteriile pentru introducerea în apendicele I la CITES.
EnglishNow some Members will say Appendix II is enough, but there is no evidence of that.
Unii deputaţi vor spune că este suficient apendicele II, însă nu avem dovezi în această direcţie.
EnglishWe are most definitely opposed to the downlisting of this animal from Appendix I to Appendix II.
Ne opunem categoric eliminării acestui animal din Anexa I şi încadării lui în Anexa II.
EnglishFor these reasons, we are against the inclusion of this species family in CITES Appendix II.
Din aceste motive, suntem împotriva includerii acestei familii de specii în apendicele II al CITES.
EnglishHowever, in order to reach a compromise, we could also place it in Appendix II of the CITES Convention.
Însă, pentru a ajunge la un compromis, l-am putea include şi în apendicele II al convenţiei CITES.
EnglishI am referring, in particular, to the proposal to include Mediterranean red coral in CITES Appendix II.
Mă refer în special la propunerea de a include coralul roşu din Mediterana în apendicele II al CITES.
EnglishIncluding coral in Appendix II therefore seems excessive and uncorroborated by scientific data.
Prin urmare, includerea coralului în apendicele II pare o măsură exagerată şi necoroborată de datele ştiinţifice.
EnglishIf they are proven to be unsuccessful, then a total ban under Appendix I must be considered.
Dacă se dovedesc a fi inutile, atunci trebuie luată în considerare o interdicţie totală prin includerea în apendicele I.
EnglishClearly we support Mrs Fraga Estevéz's amendment and all that it entails as far as Appendix II is concerned.
Evident, susţinem amendamentul dnei Fraga Estevéz şi tot ceea ce implică acesta în privinţa apendicelui II.
EnglishThat is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.
Din acest motiv, trebuie să reflectăm la urmările practice ale includerii tonului roşu în apendicele II.
EnglishIn some ways, the same goes for the issue of coral and for its inclusion in Appendix II.
Din anumite puncte de vedere, acelaşi lucru este valabil pentru problema coralilor şi pentru includerea acestora în apendicele II.
EnglishOn the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.
Pe de altă parte, clasificarea în apendicele I este argumentată, însă există probleme socio-economice.
EnglishThere is the issue of discards and the impact of an Appendix I categorisation on this matter for fishermen.
Există problema capturilor aruncate înapoi în mare şi a impactului clasificării în apendicele I asupra pescarilor.
EnglishIt is under these conditions and these conditions only that I can agree to the listing of bluefin tuna in Appendix I of the CITES.
Doar în aceste condiţii pot fi de acord cu includerea tonului roşu în apendicele I al CITES.
EnglishWe are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
Stabilim dacă să includem aceste animale în apendicele I sau II, sau dacă sunt pur şi simplu dispensabile.
EnglishTherefore, I believe that placing tuna in Appendix I of the CITES Convention is an extreme measure that should be avoided.
Deci, cred că includerea tonului în apendicele I al CITES este o măsură extremă, care ar trebui evitată.

Sinonime (în engleză) pentru "appendix":

appendix