Traducere engleză-română pentru "appetite (for)"

EN

"appetite (for)" română traducere

EN

appetite (for) {substantiv}

volume_up
appetite (for)

Exemple de folosire pentru "appetite (for)" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHave a look at the list of sites and find something to whet your appetite.
Consultaţi lista siturilor protejate lista siturilor protejate.
EnglishTurkey, Georgia and Ukraine have repeatedly expressed their appetite for EU membership.
Turcia, Georgia şi Ucraina şi-au exprimat în mod repetat dorinţa de a adera la Uniunea Europeană.
EnglishIt sanctions the appetite for profit of multinationals and their billionaire bosses.
Aprobă apetitul pentru profit al companiilor multinaționale și al conducătorilor miliardari ai acestora.
EnglishIt sanctions the appetite for profit of socially irresponsible billionaires like Manuel Jove.
Sancționează apetitul pentru profit al miliardarilor iresponsabili din punct de vedere social, ca Manuel Jove.
EnglishI have lost my appetite now; I will not dine with you.
Mi-am pierdut pofta de mâncare acum; nu voi cina cu dvs.
EnglishThe widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
Eliminarea pe scară largă a lemnului tropical este condusă de un apetit insațiabil de a ne împodobi casele.
EnglishIndeed, there is no appetite amongst my constituents for a convention which would no doubt discuss further political integration.
Într-adevăr, alegătorii mei nu îşi doresc o Convenţie în cadrul căreia s-ar discuta cu siguranţă despre o integrare politică mai aprofundată.
EnglishI don't have any appetite.
Englishappetite comes with eating.
EnglishThis is the only way in which we will whet the appetite of these people for our values and facilitate the transition process which the country will go through.
Numai astfel vom deschide apetitul oamenilor pentru valorile noastre şi vom facilita procesul de tranziţie pe care îl va străbate ţara.
EnglishFor example, doubts still remain about possible conflicts of interest in relation to the assessment of the appetite suppressant benfluorex.
De exemplu, există în continuare îndoieli referitoare la posibilele conflicte de interese în ceea ce privește evaluarea substanței benfluorex pentru scăderea apetitului.
EnglishFaced with national competences, the Member States do not have a natural appetite for sanctions and therefore their coordination, their cooperation is not good cooperation.
Puse în faţa competenţelor naţionale, statele membre nu îşi doresc sancţiuni şi, prin urmare, coordonarea lor, cooperarea lor nu este una bună.
EnglishThere is an appetite in this Chamber to work fast, to work together, in search of a lasting solution to Europe's energy crisis, and we must harness that.
Există o dorinţă în această Cameră de a se lucra rapid, împreună, în căutarea unei soluţii trainice a crizei energetice din Europa şi noi trebuie să exploatăm acest lucru.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

appetite substantiv
for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
Romanian