Traducere engleză-română pentru "to applaud"

EN

"to applaud" română traducere

EN

to applaud [applauded|applauded] {verb}

volume_up
to applaud (dar şi: to acclaim, to cheer)
So I can applaud your commitment but I cannot applaud your tolerance.
Vă aplaud deci angajamentul, însă nu vă pot aplauda toleranţa.
Aplaudă această înțelegere cu entuziasm.
The ALDE Group applauds UN Secretary-General Ban Ki-moon's report and initiative on Sri Lanka.
Grupul ALDE aplaudă raportul și inițiativa privind Sri Lanka ale Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon.

Exemple de folosire pentru "to applaud" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
Aplaud această decizie şi cred că trebuie să facem acest lucru pentru fiecare marfă.
EnglishYes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
Într-adevăr, să aplaudăm Senatul ceh, tot drumul de la Strasbourg până la Praga.
EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Aplaud eforturile făcute de această țară pentru a se alinia standardelor europene.
EnglishI applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Aplaud decizia raportorului, dl Hoang Ngoc, de a-şi retrage numele din raport.
EnglishThe Greek Government has taken some measures, some courageous measures that I applaud.
Guvernul grec a luat unele măsuri, unele măsuri curajoase pe care le aplaud.
EnglishI would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
Aş dori să aplaud înaltul grad de profesionalism al Preşedinţiei suedeze.
EnglishI applaud the work that has been done, but we do need to exercise careful supervision.
Aplaud eforturile depuse, dar trebuie să exercităm o supraveghere atentă.
EnglishI would rather stand for what I think is right than to applaud that which is wrong.
Prefer să apăr ceea ce eu cred că este corect decât să fiu de acord cu ceea ce este greşit.
EnglishAt this moment we must of course applaud the 7 states that have ratified the convention.
În acest moment, trebuie să aplaudăm, desigur, cele şapte state care au ratificat convenţia.
EnglishI applaud the rapporteur for his work and am voting in favour of this.
Felicit raportoarea pentru munca sa şi votez în favoarea raportului.
EnglishI applaud your ambition to have a conquering, united and protective Europe, as we want.
Apreciez ambiţia de a avea o Europă cuceritoare, unită şi protectoare, după cum ne-o dorim şi noi.
EnglishHere I must return to the Tripartite and applaud the role of both social partners.
În acest sens, trebuie să mă întorc la reuniunea tripartită şi să aplaud rolul ambilor parteneri sociali.
EnglishFor my part, I applaud your personal commitment as a member of the European Parliament.
Cât despre mine, salut angajamentul personal al domniilor voastre ca membri ai Parlamentului European.
EnglishSo I can applaud your commitment but I cannot applaud your tolerance.
Vă aplaud deci angajamentul, însă nu vă pot aplauda toleranţa.
EnglishHowever, this does not mean that we agree with or applaud the whole content of the Green Paper.
Cu toate acestea, nu înseamnă că suntem de acord sau apreciem întregul conţinut al cărţii verzi.
EnglishI would like to applaud the supporting role played by Parliament in submitting the draft directive.
Aş dori să felicit Parlamentul pentru sprijinul acordat în înaintarea proiectului de directivă.
EnglishAgain, I applaud Parliament for taking exactly this stance.
Din nou, aplaud Parlamentul pentru că adoptă exact această poziție.
EnglishFinally, I applaud the addition of space research and the security sector to the EC/US agreement.
În cele din urmă, salut adăugarea la acordul CE/SUA a cercetării spaţiale şi a sectorului securităţii.
EnglishI therefore applaud Mr Fava's initiative, aimed at protecting the rights of these vulnerable people.
De aceea salut iniţiativa domnului Fava, ce urmăreşte protejarea drepturilor acestor oameni vulnerabili.
EnglishIndeed, the only new thing, which I applaud, is the possibility of carrying out unannounced visits.
Într-adevăr, singurul aspect nou, pe care îl salut, este posibilitatea efectuării unor vizite neanunţate.