Traducere engleză-română pentru "applause"

EN

"applause" română traducere

volume_up
applause {substantiv}
RO
RO
EN

applause {substantiv}

volume_up
applause
You can expect no applause for this from my group.
Să nu vă aşteptaţi la aplauze din partea grupului meu pentru aceasta.
For me personally, it is something worthy of applause.
Pentru mine personal, este ceva demn de aplauze.
Mr Havel also received a great deal of applause for this.
Şi dl Havel a primit numeroase aplauze pentru aceasta.
applause (dar şi: clapping)
You can expect no applause for this from my group.
Să nu vă aşteptaţi la aplauze din partea grupului meu pentru aceasta.
For me personally, it is something worthy of applause.
Pentru mine personal, este ceva demn de aplauze.
Mr Havel also received a great deal of applause for this.
Şi dl Havel a primit numeroase aplauze pentru aceasta.

Exemple de folosire pentru "applause" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt seems that those who say that we need to make more cuts get the loudest applause.
Se pare că cei care spun că trebuie să facem mai multe reduceri obțin cele mai puternice aplauze.
EnglishIf it is so attractive, why is there not applause from all sides?
Dacă este atât de atrăgător, de ce nu auzim aplauze din toate părţile?
EnglishThe shadow rapporteur Zita Pleštinská deserves our applause.
Raportoarea alternativă, Zita Pleštinská, merită aplauzele noastre.
EnglishYou can expect no applause for this from my group.
Să nu vă aşteptaţi la aplauze din partea grupului meu pentru aceasta.
EnglishThank you, Mr Zaleski - the applause speaks for itself.
Vă mulţumesc, domnule Zaleski - aplauzele vorbesc de la sine.
EnglishMr Havel also received a great deal of applause for this.
Şi dl Havel a primit numeroase aplauze pentru aceasta.
EnglishFor me personally, it is something worthy of applause.
EnglishWhy are there so many different examples, which, despite this 'simplification', are not meeting with enthusiastic applause?
De ce există atâtea exemple diferite care, în pofida acestei "simplificări”, nu sunt primite cu aplauze entuziaste?
EnglishThank you very much, Mr Grosch, for a speech that has already received the support evidenced by the applause of your fellow Members.
Dle Grosch, vă mulţumesc foarte mult pentru un discurs care a primit deja sprijin evidenţiat prin aplauzele colegilor dumneavoastră.
EnglishThis will not earn you the applause of the so-called 'European elite', Commission officials, or even the majority of this Parliament.
Acest lucru nu vă va aduce aplauzele aşa numitei ,,elite europene”, a oficialilor Comisiei şi nici chiar a majorităţii acestui Parlament.
EnglishIt is in this context that the government, with pressure and applause from the EU, is tabling another package of aforementioned austerity measures - the fourth.
În acest context, guvernul, cu presiuni și aplauze din partea UE, depune un alt pachet de măsuri de austeritate menționate anterior - al patrulea.
EnglishThere is no alternative; that is why I am not simply looking for applause now, Mr Bullmann, but for a clear, strong vote by the European Parliament tomorrow.
Nu avem altă opțiune; de aceea, nu urmăresc să primesc aplauze acum, dle Bullman, ci să determin mâine un vot clar și puternic din partea Parlamentului European.
EnglishI would like to say that when the result was announced, I was at the other end of Europe, in Sicily, and there the result was received just as you have received it - with applause.
Aş dori să spun că, în momentul anunţării rezultatului, mă aflam în celălalt capăt al Europei, în Sicilia, unde rezultatul a fost primit la fel ca şi aici - cu aplauze.
EnglishThe strength of the applause is symptomatic of Parliament's backing and solidarity, and of the strong support shown in the debate for freedom and democracy in Libya.
Amplitudinea aplauzelor sunt semne ale sprijinului și solidarității Parlamentului și al susținerii puternice demonstrate în cadrul dezbaterii pentru libertate și democrație din Libia.
EnglishWell, I must say that is the first time I have ever received such applause and I am tempted, Mr Verhofstadt, to sit down but, if I may, sadly, the story continues.
Ei bine, trebuie să spun că este prima oară când am primit astfel de aplauze şi, dle Verhofstadt, sunt tentat să stau jos dar, cu permisiunea dumneavoastră, povestea continuă cu tristeţe.
EnglishThe organisers did an excellent job and they deserve our applause since they made a significant contribution to the progress achieved and to the breadth of the final consensus.
Organizatorii au făcut o treabă excelentă şi merită aplauzele noastre, întrucât au adus o contribuţie semnificativă la progresul înregistrat şi la anvergura consensului final.

Sinonime (în engleză) pentru "applause":

applause