Traducere engleză-română pentru "applicant"

EN

"applicant" română traducere

volume_up
applicant {substantiv}
RO
EN

applicant {substantiv}

volume_up
If an applicant commits a serious breach of his duty of cooperation, there are very few possibilities of imposing sanctions.
În cazul în care un solicitant își încălcă grav obligația de cooperare, există puține posibilități de impunere a unor sancțiuni.
For example, an applicant can make three inadmissible applications and has the right to go through the full procedure three times.
De exemplu, un solicitant poate formula trei solicitări inacceptabile și are dreptul de a parcurge de trei ori întreaga procedură.
The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market.
Directiva permite statelor membre să stabilească perioada pe durata căreia un solicitant nu poate avea acces la piaţa muncii.
applicant (dar şi: candidate)

Exemple de folosire pentru "applicant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA few days later, negotiations with all applicant countries are suspended.
Câteva zile mai târziu, negocierile cu ţările candidate sunt întrerupte.
EnglishDecisions must be taken on the performance of the applicant country.
Deciziile trebuie să se adopte pe baza performanţei ţării solicitante.
EnglishThis is issued by the local public authorities in the area where the applicant resides.
Acesta este emis de către autoritățile administrației publice locale din zona în care se află solicitantul.
EnglishEspecially when it comes to the applicant state of Turkey, it can be seen that the EU operates a double standard.
În special în ceea ce priveşte ţara candidată Turcia, se poate observa că UE aplică un standard dublu.
EnglishOnce an applicant country meets the conditions for membership, it must implement EU rules and regulations in all areas.
Odată îndeplinite condiţiile de aderare, ţările candidate trebuie să aplice legislaţia europeană în toate domeniile.
EnglishA ministerial meeting launches the accession process for the 10 central and eastern European applicant countries and Cyprus.
O reuniune ministerială lansează procesul de aderare pentru cele 10 ţări candidate central şi est-europene şi Cipru.
EnglishIf an applicant commits a serious breach of his duty of cooperation, there are very few possibilities of imposing sanctions.
În cazul în care un solicitant își încălcă grav obligația de cooperare, există puține posibilități de impunere a unor sancțiuni.
EnglishThe Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market.
Directiva permite statelor membre să stabilească perioada pe durata căreia un solicitant nu poate avea acces la piaţa muncii.
EnglishFor example, an applicant can make three inadmissible applications and has the right to go through the full procedure three times.
De exemplu, un solicitant poate formula trei solicitări inacceptabile și are dreptul de a parcurge de trei ori întreaga procedură.
EnglishIn my view, this is a matter of security policy and not some kind of gift to be simply handed over to applicant countries.
Consider că aceasta este o chestiune de politică de securitate şi nu un soi de cadou pe care să-l înmânăm pur şi simplu ţărilor solicitante.
EnglishAll applicant countries are aware of the importance of fulfilling these criteria for progress towards the European Union.
Toate statele candidate sunt conștiente de importanța îndeplinirii acestor criterii pentru progresul în vederea aderării la Uniunea Europeană.
Englishapplicant (for a post)
Englishapplicant (for a post)
EnglishWhat kind of originating documents are used for the initial identification of the applicant, and how can it be sure that they are authentic?
Ce fel de documente de bază sunt utilizate la identificarea iniţială a solicitantului şi cum se poate şti cu siguranţă că acestea sunt autentice?
EnglishIt proposes that where an applicant is held in detention, that person should have the right to a remedy before a national court.
Propune ca acolo unde un solicitant de azil este ţinut în detenţie, persoana respectivă să aibă dreptul la o măsură reparatorie în faţa unui tribunal naţional.
EnglishApplicant countries to the European Communities, namely Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom, outline their respective negotiating positions.
Ţările candidate la aderarea la Comunităţile Europene (Danemarca, Irlanda, Norvegia şi Regatul Unit) îşi prezintă poziţiile de negociere.
EnglishThis is because the applicant group has to draw up specifications and have them approved at national level and then by the Commission.
Acest lucru se datorează faptului că grupul de solicitanți trebuie să elaboreze specificații care trebuie aprobate la nivel național și, apoi, de către Comisie.
EnglishThe Member States that play the biggest role in the applicant's entry into the EU should be responsible for examining his or her application for asylum.
Statele membre care joacă rolul principal în intrarea solicitantului în UE ar trebui să fie responsabile pentru examinarea solicitării de azil a acestuia.
EnglishIt decides to open accession negotiations with Romania, Slovakia, Latvia, Lithuania, Bulgaria and Malta and to recognise Turkey as an applicant country.
Acesta decide deschiderea negocierilor de aderare cu România, Slovacia, Letonia, Lituania, Bulgaria şi Malta şi recunoaşte statutul de ţară candidată al Turciei.
EnglishHowever, some of the points in the report remain problematic, not least the question of which language should be used to give information to the applicant.
Cu toate acestea, unele din punctele din raport rămân problematice, nu în ultimul rând problema limbii care să fie utilizată pentru a furniza informaţii solicitantului.

Sinonime (în engleză) pentru "applicant":

applicant
English
applicability
application