Traducere engleză-română pentru "applications"

EN

"applications" română traducere

RO
volume_up
applicant {substantiv}
EN

applications {plural}

volume_up
applications
He mentioned the Globalisation Fund, to which there have been seven applications.
A menţionat Fondul european de ajustare la globalizare, care a primit şapte cereri.
This is one of the reasons for a large number of visa applications.
Este unul dintre motivele existenţei unui număr mare de cereri de viză.
Applications from other countries might be received at a later stage.
Într-o etapă ulterioară, ar putea fi primite cereri şi din partea altor ţări.

Exemple de folosire pentru "applications" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would therefore be better if applications were submitted separately in future.
Prin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.
EnglishHe mentioned the Globalisation Fund, to which there have been seven applications.
A menţionat Fondul european de ajustare la globalizare, care a primit şapte cereri.
EnglishI thought I spotted one or two applications for the job here from Parliament also.
Am avut impresia că am identificat una sau două candidaturi de aici, din Parlament.
EnglishAll other applications will automatically run with the standard user token.
Toate celelalte aplicații se vor executa automat cu simbolul utilizator standard.
EnglishSelect the applications to reconfigure, and then click Apply Configuration.
Selectați aplicațiile de reconfigurat, apoi faceți clic pe Aplicare configurație.
EnglishCorresponding applications were rejected by the majority, and that was that.
Aplicaţii corespunzătoare au fost refuzate de către majoritate şi asta a fost tot..
EnglishYou are welcome to send your applications to the Presidency - we will look into them.
Sunteţi bineveniţi să trimiteţi cererile dumneavoastră Preşedinţiei - le vom analiza.
EnglishSearch your PC (applications, settings and files), the web or within an application.
Căutați în PC (aplicații, setări și fișiere), pe web sau într-o aplicație.
EnglishCycle through open applications (except desktop applications) in reverse order
Deplasarea prin aplicațiile deschise (cu excepția aplicațiilor desktop) în ordine inversă
EnglishApplications from other countries might be received at a later stage.
Într-o etapă ulterioară, ar putea fi primite cereri şi din partea altor ţări.
EnglishYou can leave applications open at work and then see those same applications on your home PC.
Puteți să lăsați aplicațiile deschise la lucru și să le vedeți pe PC-ul de acasă.
EnglishThese other applications and Web sites may have their own language options.
Aceste aplicaţii şi site-uri Web suplimentare pot avea propriile lor opţiuni lingvistice.
EnglishEnvironments where all applications must be pre-approved and installed centrally.
Medii în care toate aplicațiile trebuie să fie aprobate în prealabil și instalate centralizat.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorized third-party applications.
Nu aveți dreptul să permiteți accesul la servicii al unor aplicații neautorizate de la terți.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorised third-party applications.
Nu aveți dreptul să permiteți accesul la servicii al unor aplicații neautorizate de la terți.
EnglishZoom in or out of a large number of items, like applications pinned to the Start screen
Mărirea sau micșorarea unui număr mare de elemente, ca aplicațiile fixate la ecranul Start
EnglishAdding an application to the list of allowed applications (less risky).
Adăugați o aplicație în lista de aplicații permise (mai puțin riscant).
EnglishSome applications might have different steps or might not support pinning items to Start.
Unele aplicații pot avea pași diferiți sau pot să nu accepte fixarea de elemente la Start.
EnglishWindows puts a list of the removed applications on your desktop after refreshing your PC.
Windows plasează pe desktop o listă cu aplicațiile eliminate, după reîmprospătarea PC-ului.
EnglishOn 19 November 2009 the UK High Court dismissed the government applications.
Înalta Curte a respins la 19 noiembrie solicitările guvernului.

Sinonime (în engleză) pentru "applicability":

applicability
applicant
English
application