Traducere engleză-română pentru "to apply for"

EN

"to apply for" română traducere

EN

to apply for {verb}

volume_up
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
How many people could apply for compensation due to delays in proceedings?
Câte persoane ar putea solicita daune din cauza întârzierilor din cadrul procedurilor?
People should not be detained just because they apply for asylum.
Oamenii nu trebuie să fie reţinuţi doar pentru că solicită azil.
You should not renew your registration certificate but apply for a permanent residence document, which confirms that you have the right to stay there even if you do not work or need income support.
Odată dobândit acest drept, nu vi se mai poate cere să dovediţi că aveţi resurse suficiente pentru a locui în Italia.
If it thinks a national government is failing to apply EU law, the Commission first sends an official letter asking it to correct the problem.
În cazul în care consideră că un guvern nu îşi respectă obligaţiile în acest sens, Comisia îi adresează mai întâi o scrisoare oficială prin care îi cere să remedieze situaţia.
to apply for

Exemple de folosire pentru "to apply for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Dacă toate statele membre vor aplica aceste cerințe, rezultatele vor fi pozitive.
EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Singurul stat din Europa care continuă să aplice pedeapsa cu moartea este Belarus.
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Mai mult decât atât, acest acord va fi aplicabil tuturor ţărilor Uniunii Europene.
EnglishIt does not apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.
Nu se aplică altor site-uri, produse sau servicii Microsoft, online sau offline.
EnglishUnited in diversity is the motto of the EU and should also apply to Macedonians.
Unitate în diversitate este motoul UE şi ar trebui să li se aplice şi macedonenilor.
EnglishHowever, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Totuşi, faptul că Uniunea Europeană aplică standarde duble nu este un lucru nou.
EnglishUnder Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
Sub Rezoluție, mutați glisorul la rezoluția dorită, apoi faceți clic pe Se aplică.
EnglishThe gentlemen's agreement was never intended to apply to executive functions.
Scopul acestui gentlemen's agreement nu a vizat niciodată funcţiile executive.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
În primul rând, trebuie să punem în aplicare cât mai repede Tratatul de la Lisabona.
EnglishThese enforcement measures apply to Member States whose currency is the euro.
Aceste măsuri de executare se aplică statelor membre a căror monedă este euro.
EnglishI trust that the adopted text will apply to all sectors and not just to agriculture.
Sper că textul adoptat se va aplica tuturor sectoarelor, nu numai agriculturii.
EnglishHowever, it is also important to explain that the Copenhagen criteria apply.
Totuşi, este important şi să explicăm că se aplică criteriile de la Copenhaga.
EnglishThe new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
Procedurile noi vor începe să fie aplicate la toată legislația existentă din prima zi.
EnglishAt the time, I defended the resolution because it was to apply to the whole of Europe.
În acel moment, am apărat rezoluția pentru că urma să se aplice întregii Europe.
EnglishSuch is the position in European law and that is what we apply in real terms.
Aceasta este situaţia în dreptul UE şi este ceea ce aplicăm în termeni reali.
EnglishThe principle of the freedom of religion must apply to everyone throughout the world.
Principiul libertăţii religioase trebuie să se aplice tuturor în întreaga lume.
EnglishI therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
Prin urmare, cred că este corect și necesar să se aplice fondul în acest caz.
EnglishSelect the applications to reconfigure, and then click Apply Configuration.
Selectați aplicațiile de reconfigurat, apoi faceți clic pe Aplicare configurație.
EnglishBut the crucial issue will be the political will and ability to apply fines.
Dar chestiunea esențială va fi dorința politică și abilitatea de a aplica amenzile.
EnglishFreedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
Libera circulaţie nu ar trebui să fie aplicabilă doar rezidenţilor Uniunii Europene.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
to mourn for verb
Romanian
to do for verb