Traducere engleză-română pentru "to apportion"

EN

"to apportion" română traducere

Exemple de folosire pentru "to apportion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI do not wish to apportion blame here - we can all form our own opinion.
Nu doresc să atribui vină aici - ne putem forma cu toţii propria opinie.
EnglishNational governments have been quick to apportion blame.
Guvernele naționale s-au grăbit să caute vinovații.
EnglishIt is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
Se ştie, de asemenea, că responsabilitatea trebuie să fie distribuită şi că ar trebui să o putem distribui exclusiv.
EnglishHowever, I would also agree with what those speakers who seek to apportion blame for this situation have pointed out.
Însă aş fi de acord şi cu ceea ce au evidenţiat acei vorbitori care îi caută pe cei responsabili pentru această situaţie.
EnglishI do not apportion blame - there is wrong on both sides, but I do stress the need for an immediate and effective ceasefire.
Nu doresc să atribui vina nimănui - există fărădelegi de ambele părţi, dar subliniez necesitatea unei încetări imediate şi efective a focului.
EnglishThe objective of the technical investigation is not to apportion blame and liability, but rather to identify causes with a view to improving railway safety and the prevention of accidents.
Obiectivul anchetei tehnice nu este stabilirea culpei şi a răspunderii, ci mai degrabă identificarea cauzelor, în vederea îmbunătăţirii siguranţei feroviare şi a prevenirii accidentelor.