Traducere engleză-română pentru "appraisal"

EN

"appraisal" română traducere

volume_up
appraisal {substantiv}
volume_up
appraiser {substantiv}
RO
EN

appraisal {substantiv}

volume_up
appraisal
volume_up
evaluare {f} (a angajaţilor)
Finally, we should probably also carry out a political appraisal.
În cele din urmă, ar trebui probabil, să efectuăm și o evaluare politică.
We have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
Am încercat să realizăm o evaluare care corespunde cât mai mult posibil cu situația actuală.
According to the concept, an asylum seeker who is first picked up in Romania can then be sent back there for appraisal and for an asylum process.
Potrivit conceptului, un solicitant de azil care este reţinut, mai întâi, în România poate fi trimis înapoi acolo pentru evaluare şi pentru un proces de azil.

Exemple de folosire pentru "appraisal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
În această privință, împărtășesc absolut aprecierea dnei Kadenbach și a altor deputați.
EnglishI welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
în scris. - Salut raportul Vattanen ca pe o apreciere realistă a securităţii europene.
EnglishMoreover, earlier expansions are also now to be included in the appraisal.
Mai mult, evaluarea trebuie să includă acum și extinderile anterioare.
EnglishFinally, we should probably also carry out a political appraisal.
În cele din urmă, ar trebui probabil, să efectuăm și o evaluare politică.
EnglishWe have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
Am încercat să realizăm o evaluare care corespunde cât mai mult posibil cu situația actuală.
EnglishI would be grateful if the Commissioner could give us his frank appraisal of the Ergenekon affair.
I-aş fi recunoscător dlui comisar dacă ne-ar putea oferi evaluarea sa onestă cu privire la cazul Ergenekon.
EnglishWe continue to reject this strategy and, unlike many others, we are more critical in our appraisal of the history of the current agricultural policy.
Vom continua să respingem această strategie fiind, contrar altora, mai critici în evaluarea istoriei actualei politici agricole.
EnglishI was, however, really quite disappointed with Commissioner Füle's appraisal that cooperation in the Arctic region was progressing gradually.
Cu toate acestea, am fost chiar foarte dezamăgită de evaluarea dlui comisar Füle, conform căreia cooperarea din regiunea arctică progresează treptat.
EnglishThe Japanese experience is an opportunity for the responsible appraisal of existing safety standards, without unnecessary political grandstanding.
Experiența japoneză este o oportunitate pentru evaluarea responsabilă a standardelor existente în materie de siguranță, fără grandomanie politică inutilă.
EnglishAccording to the concept, an asylum seeker who is first picked up in Romania can then be sent back there for appraisal and for an asylum process.
Potrivit conceptului, un solicitant de azil care este reţinut, mai întâi, în România poate fi trimis înapoi acolo pentru evaluare şi pentru un proces de azil.
EnglishThe adoption of this clause is subject to the ordinary legislative procedure that should be considered a first step to any appraisal of the advisability ...
Adoptarea acestei clauze face obiectul procedurii legislative ordinare care ar trebui să fie considerată un prim pas către stabilirea oportunităţii...

Sinonime (în engleză) pentru "appraisal":

appraisal
appraiser