EN

to appreciate [appreciated|appreciated] {verb}

volume_up
to appreciate (dar şi: to appraise, to estimate, to rate)
There are 10 million Roma, so you can appreciate the scale of the issue.
Există 10 milioane de romi, deci puteți aprecia amploarea problemei.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
We cannot assume that people will appreciate its benefits.
Nu putem să presupunem că oamenii vor aprecia beneficiile sale.
There are 10 million Roma, so you can appreciate the scale of the issue.
Există 10 milioane de romi, deci puteți aprecia amploarea problemei.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
We cannot assume that people will appreciate its benefits.
Nu putem să presupunem că oamenii vor aprecia beneficiile sale.
to appreciate
to appreciate
volume_up
a calcula {vb.} (a aprecia)

Exemple de folosire pentru "to appreciate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Apreciez foarte mult acest lucru şi am dorit să-l subliniez în faţa Parlamentului.
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Apreciem impulsul de a îmbunătăţi drepturile consumatorilor pe piaţa internă.
EnglishI very much appreciate and value your approach in this matter, Commissioner Šefčovič.
Apreciez foarte mult abordarea dvs. în această privinţă, dle comisar Šefčovič.
EnglishI appreciate that solidarity plays a leading role in relations between EU Member States.
Cred că solidaritatea are un rol primordial în relaţiile dintre statele membre UE.
EnglishWe would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
English. - Madam President, I really appreciate your contributions.
membră a Comisiei. -Doamnă preşedintă, apreciez foarte mult contribuţiile dumneavoastră.
EnglishI felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
M-am gândit că vizitatorii noștri ar aprecia să afle despre ce vorbim.
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
EnglishI appreciate that above all, the Council wants to look ahead, not back.
Apreciez că, mai presus de toate, Consiliul doreşte să privească înainte, nu înapoi.
EnglishI know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
Știu că acordați atenție acestui punct și trebuie să fim pe deplin conștienți de acesta.
EnglishWe also very much appreciate the attention given to Bosnia Herzegovina by this Parliament.
De asemenea, apreciem atenţia acordată Bosniei şi Herţegovinei de Parlament.
EnglishHowever, I very much appreciate the fact that you took the opportunity to speak in Slovak.
Însă apreciez foarte mult că aţi profitat de ocazie şi aţi vorbit slovacă.
EnglishI appreciate the effort you are making and I do not want to upset the order.
Apreciez efortul pe care îl depuneți și nu doresc să tulbur ordinea.
EnglishThey have always been amenable to Parliament, which is something that I greatly appreciate.
Aceştia au fost întotdeauna dispuşi la dialog cu Parlamentul, şi apreciez acest lucru.
EnglishI respect that and very much appreciate how you have contributed to this.
Respect acest lucru şi apreciez foarte mult contribuţia dumneavoastră.
EnglishThis is a phrase which has a resonance that non-Icelanders find hard to appreciate.
Aceasta este o sintagmă cu o rezonanţă pe care cei care nu sunt islandezi o apreciază cu greu.
EnglishI appreciate the consensus in Parliament that your policy was wrong.
Apreciez faptul că Parlamentul este de acord că politica dumneavoastră a fost greşită.
EnglishI would also like to say to Mr Dimas that I appreciate very much what he said today.
Doresc, de asemenea, să-i transmit dlui Dimas că apreciez foarte mult ceea ce a afirmat astăzi.
EnglishIt seems that the Commission did not previously appreciate the importance of this region.
Se pare că anterior, Comisia nu a apreciat importanţa acestei regiuni.

Sinonime (în engleză) pentru "appreciated":

appreciated
appreciation