EN

appreciation {substantiv}

volume_up
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
Aceste intenţii merită apreciere şi nu critică, deşi nu acesta este scopul principal.
Both countries have worked very hard and deserve the maximum amount of appreciation for their efforts.
Ambele țări au lucrat din greu și merită o apreciere maximă pentru eforturile lor.
Pentru aceasta, vă asigurăm de sincera noastră apreciere.
appreciation
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
Aceste intenţii merită apreciere şi nu critică, deşi nu acesta este scopul principal.
Both countries have worked very hard and deserve the maximum amount of appreciation for their efforts.
Ambele țări au lucrat din greu și merită o apreciere maximă pentru eforturile lor.
Pentru aceasta, vă asigurăm de sincera noastră apreciere.
appreciation
appreciation
appreciation (dar şi: high esteem)

Exemple de folosire pentru "appreciation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe first is that I should like to express my appreciation of the Spanish Presidency.
Prima este că aş dori să îmi exprim aprecierea la adresa Preşedinţiei spaniole.
EnglishThank you also for the appreciation expressed to the Hungarian Presidency.
Vă mulțumesc, de asemenea, pentru aprecierea la adresa Președinției ungare.
EnglishHowever, the rapporteur deserves all our appreciation for her efforts.
Raportoarea, însă, merită toate aprecierile noastre pentru eforturile sale.
EnglishI would also like to express my appreciation to Mrs Pack for her efforts.
Aș dori să îmi exprim aprecierea și pentru eforturile doamnei Pack.
EnglishThese intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
Aceste intenţii merită apreciere şi nu critică, deşi nu acesta este scopul principal.
EnglishBoth countries have worked very hard and deserve the maximum amount of appreciation for their efforts.
Ambele țări au lucrat din greu și merită o apreciere maximă pentru eforturile lor.
EnglishThat is why it is vital that the EU illustrates this appreciation both visibly and tangibly.
Din acest motiv este esențial ca UE să arate această apreciere atât vizibil, cât și tangibil.
EnglishYou are worthy of our thanks, our support and our appreciation.
Meritaţi mulţumirile noastre, sprijinul şi aprecierea noastră.
EnglishI will pass on your appreciation to my colleague, Gay Mitchell.
Îi voi transmite colegului meu, Gay Mitchell, aprecierea dvs.
EnglishThey deserve the thanks and appreciation of our institution.
Merită mulțumirile și aprecierea instituției noastre.
EnglishI do not want to close this speech without stating my appreciation for the start of your Commission mandate.
Nu vreau să închei acest discurs fără a-mi exprima aprecierea faţă de începutul mandatului Comisiei.
EnglishAllow me to convey the appreciation of the Council to the European Parliament for the excellent cooperation.
Permiteți-mi să îi transmit Parlamentului European aprecierea Consiliului pentru excelenta colaborare.
EnglishFor that, you have our sincere appreciation.
Pentru aceasta, vă asigurăm de sincera noastră apreciere.
EnglishIt will show our appreciation for the creative contribution musicians make to our lives and to our culture.
Acesta va arăta aprecierea pe care o purtăm contribuţiei creative pe care muzicienii o aduc vieţilor şi culturii noastre.
EnglishTheir problems are related to the fact that so far we have not had any appreciation whatsoever of the macroeconomic aspect.
Problemele noastre se referă la faptul că până acum nu am avut nicio apreciere a aspectului macroeconomic.
EnglishI would therefore like to express not only my enormous appreciation for the initiative of the rapporteur but also my support.
Aş dori aşadar să îmi exprim nu numai enorma apreciere pentru iniţiativa raportorului, dar şi sprijinul meu.
EnglishMr President, first of all, I would like to express my deep appreciation for the sterling work done by rapporteur Gahler.
Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să-mi exprim aprecierea pentru munca deosebită depusă de dl comisar Gahler.
EnglishTherefore, Commissioner, congratulations, we cannot have anything other than appreciation for you in how you have acted.
Prin urmare, dle comisar, felicitări, nu putem avea decât aprecieri la adresa dvs. pentru modul în care ați acționat.
EnglishThey take pride in their work when those who see or touch it express their appreciation and feel better because of it.
Se mândresc cu munca lor atunci când cei care o văd sau o ating îşi exprimă aprecierea şi se simt mai bine din acest motiv.
English. - Madam President, can I also express my appreciation to the rapporteur for a very good report.
în numele Grupului ECR. - Dnă preşedintă, aş dori să îmi exprim aprecierea faţă de raportor pentru un raport foarte bun.

Sinonime (în engleză) pentru "appreciation":

appreciation
appreciated