Traducere engleză-română pentru "approach to"

EN

"approach to" română traducere

EN

approach to {substantiv}

volume_up
The directive's approach at national level will result in the creation of radioactive landfills across the whole of the European Union.
Abordarea la nivel național din directivă va determina crearea pe tot teritoriul Uniunii de depozite de deșeuri radioactive.

Exemple de folosire pentru "approach to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.
EnglishAlso worthy of note is the comprehensive approach to the question of young people.
Totodată, trebuie reţinut modul cuprinzător de abordare a problemei tineretului.
EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Axa 2: instituirea unei abordări globale şi integrate pentru control şi inspecţie.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Acestea vor determina o abordare mai atentă a pregătirii scenariilor de criză.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Aceasta a fost abordarea corectă şi a avut sprijinul meu explicit în acel moment.
EnglishThe Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
Și din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
EnglishThe EU has not yet found the 'key' to this region and lacks a systematic approach.
UE nu a găsit încă "cheia” acestei regiuni și îi lipsește o abordare sistematică.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Raportul răspunde principalelor subiecte la care abordarea PAC nu oferise răspuns.
EnglishIn recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
În ultimele decenii, abordarea interregională a înregistrat succese semnificative.
EnglishObjectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.
Obiectivele, strategia, metodele, finanţarea necesită o abordare complet nouă.
EnglishIn my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.
După părerea mea, Comisia a fost oarecum precaută în a îmbrăţişa această abordare.
EnglishIn other words, I consider a coordinated and comprehensive approach to be essential.
Cu alte cuvinte, consider că o abordare coordonată și complexă este obligatorie.
EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Trebuie să sprijinim o abordare la nivel local care să fie flexibilă și integrată.
EnglishI think that this is a cynical approach, because these people are not strong.
Cred că aceasta este o abordare cinică, deoarece aceşti oameni nu sunt puternici.
EnglishA more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
Pentru ca Uniunea să rămână competitivă, este nevoie de o abordare mai rațională.
EnglishI believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Consider că abordarea generală care este adoptată este în realitate prea generală.
EnglishThis approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Această abordare va garanta un mediu economic sănătos pentru actorii privaţi.
EnglishThe Commission's proposal and my report use a scientifically-based approach.
Propunerea Comisiei şi raportul meu folosesc o abordare fundamentată ştiinţific.
EnglishWe need to maintain the critical approach and system of conditions now in place.
Trebuie să păstrăm abordarea critică şi sistemul de condiţii aflat acum în funcţiune.
EnglishThere is nothing new in what is now fashionably called 'the comprehensive approach'.
Nu există nici un element de noutate în ceea ce numim "o abordare cuprinzătoare”.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

approach substantiv
Romanian
to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian