EN

appropriate {adjectiv}

volume_up
appropriate (dar şi: adequate, apposite, clean, proper)
For this reason, I eagerly await an appropriate regulation from the Commission.
Din acest motiv, aştept cu nerăbdare un regulament adecvat din partea Comisiei.
Therefore, it can be regarded as an appropriate refinancing instrument.
Prin urmare, acesta poate fi privit ca un instrument adecvat de refinanțare.
However, we do not believe that this is an appropriate area for intervention at EU level.
Totuşi, nu credem că acesta este un domeniu adecvat de intervenţie la nivelul UE.
I feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Consider că acum este momentul potrivit pentru discutarea acestei probleme.
Windows will automatically install the appropriate driver if it's available.
Windows va instala automat driverul potrivit, dacă este disponibil.
Because of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
Din cauza terminologiei cred că este mai potrivit să folosesc limba engleză.
appropriate (dar şi: adequate, fitting, proper, suitable, fitt)
volume_up
propriu {adj. m.} (potrivit)

Exemple de folosire pentru "appropriate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFrom the list displayed, click the appropriate Guide listings for that channel.
Din lista afișată, faceți clic pe listele Ghid corespunzătoare pentru acel canal.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Trebuie să fim absolut siguri că vom continua să reacționăm într-un mod adecvat.
EnglishI think that with these amendments it has now been given the appropriate wording.
Cred că, datorită acestor amendamente, acesta are în prezent formularea adecvată.
EnglishFor this reason, I eagerly await an appropriate regulation from the Commission.
Din acest motiv, aştept cu nerăbdare un regulament adecvat din partea Comisiei.
EnglishIf further lessons emerge from the Gulf, appropriate amendments can be made.
Dacă din Golf vom învăţa mai multe lecţii, vom putea face modificările adecvate.
EnglishThe EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.
Motto-ul UE "Unită în diversitate” este foarte potrivit pentru proiectul Europeana.
EnglishWe should consider whether other methods for inspecting meat would be appropriate.
Ar trebui să analizăm dacă sunt potrivite sau nu alte metode de inspecţie a cărnii.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Cadrul definit de UE trebuie să asigure un echilibru adecvat între cele două.
EnglishI hope the upcoming European Council will agree to take the appropriate decisions.
Sper că viitorul Consiliu European va fi de acord să ia deciziile corespunzătoare.-
EnglishBecause of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
Din cauza terminologiei cred că este mai potrivit să folosesc limba engleză.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Cred că preşedintele Kibaki şi prim-ministrul Odinga vor lua măsurile adecvate.
EnglishThese are its values and we think that they are not appropriate for Europe.
Acestea sunt valorile sale şi credem că acestea nu corespund valorilor Europei.
EnglishI therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
Prin urmare, cred că este corect și necesar să se aplice fondul în acest caz.
EnglishThe victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Victimele nu beneficiază de asistenţă, adăpost sau compensaţii corespunzătoare.
EnglishType the appropriate information in the dialog box, and then click Create.
Tastați informațiile potrivite în caseta de dialog, apoi faceți clic pe Creare.
EnglishOr, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.
Sau faceți clic pe linkul Activare mesaje de lângă elementul de pe pagina principală.
EnglishI feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Consider că acum este momentul potrivit pentru discutarea acestei probleme.
EnglishThe Member States must also take appropriate precautionary steps in this regard.
Statele membre trebuie, de asemenea, să ia măsurile de precauţie adecvate în acest sens.
EnglishThe Member States are obliged to take appropriate measures to support these people.
Statele membre sunt obligate să ia măsuri adecvate pentru a sprijini aceste persoane.
Englishit is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
nu este adecvată coordonarea sistemelor de pensii şi a reformei acestora la nivelul UE;

Sinonime (în engleză) pentru "appropriate":

appropriate
appropriately
appropriation
English