EN

appropriately {adverb}

volume_up
appropriately (dar şi: aright, duly, properly)
EU taxpayers' money must be used appropriately and effectively.
Banii contribuabililor UE trebuie să fie folosiți în mod corespunzător și eficient.
The collected signatures must be verified appropriately.
Semnăturile adunate trebuie verificate în mod corespunzător.
I just hope that the programme will be implemented appropriately.
Sper doar că programul va fi pus în aplicare în mod corespunzător.

Exemple de folosire pentru "appropriately" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishI would like to ask you, therefore, when will you intervene in Hungary appropriately?
Prin urmare, aş vrea să vă întreb când veţi interveni în mod adecvat în Ungaria?
EnglishWe have the framework of the EU within which we can exchange information appropriately.
Avem cadrul comunitar în care putem efectua în mod adecvat schimbul de informaţii.
EnglishEuropean Union taxpayers' money must be used appropriately and efficiently.
Banii contribuabililor Uniunii Europene trebuie să fie utilizați în mod adecvat și eficient.
EnglishEU taxpayers' money must be used appropriately and effectively.
Banii contribuabililor UE trebuie să fie folosiți în mod corespunzător și eficient.
EnglishWe must therefore vote for the fund to be used appropriately for other Member States.
Prin urmare, trebuie să votăm ca fondul să fie folosit în mod corespunzător pentru alte state membre.
EnglishBusinesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.
Întreprinderile trebuie să reacționeze adecvat față de schimbările tot mai rapide a tendințelor economice.
EnglishI just hope that the programme will be implemented appropriately.
Sper doar că programul va fi pus în aplicare în mod corespunzător.
EnglishThe European Union responded quickly and appropriately, which I would like to thank you for.
Uniunea Europeană a răspuns rapid şi în mod corespunzător, şi aş dori să vă mulţumesc pentru aceasta.
EnglishA consistent policy is required to do this, which is well targeted and funded appropriately.
Pentru acesta, este nevoie de o politică consistentă, bine orientată şi finanţată în mod corespunzător.
EnglishHowever, oil extraction operations must be appropriately insured to cover worst case scenarios.
Dar extracţia de petrol trebuie să fie susţinută de asigurări corespunzătoare celor mai rele scenarii.
EnglishFailure to do so, or to act appropriately, risks negative effects on long-term development.
Dacă nu va face acest lucru, există riscul apariţiei unor efecte negative pentru dezvoltarea pe termen lung.
EnglishWe will strengthen pro-European forces only if we adopt a realistic approach and behave appropriately.
Vom consolida forţele proeuropene doar dacă adoptăm o abordare realistă şi ne comportăm în consecinţă.
EnglishThe collected signatures must be verified appropriately.
Semnăturile adunate trebuie verificate în mod corespunzător.
EnglishUnfortunately, none of these issues have been dealt with appropriately in the draft resolution.
Din păcate, niciuna dintre aceste probleme nu au fost abordate în mod corespunzător în proiectul de rezoluţie.
EnglishUntil now, the European Union has reacted appropriately, especially at the level of targeting sanctions.
Până acum Uniunea Europeană a reacționat corespunzător, în special la nivelul stabilirii sancțiunilor.
EnglishThe Commission has also responded appropriately by demanding the immediate release of all political prisoners.
De asemenea, Comisia a răspuns în mod adecvat prin solicitarea eliberării imediate a tuturor deținuților politici.
EnglishIf you're using a Dolby sound system, make sure that your DVD audio settings in Media Center are set appropriately:
Dacă utilizați un sistem de sunet Dolby, asigurați-vă că setările audio pentru DVD în Media Center sunt setate corespunzător:
EnglishThis issue cannot be tackled appropriately by EU legislation alone, but needs to be discussed at a global level.
Aceasta este o problemă care nu poate fi abordată corespunzător doar prin legislația UE, impunându-se o discuție la nivel global.
EnglishThe point about openness and free trade and transparency is that you face that and actually deal with it appropriately.
Scopul, atunci când vorbim despre deschidere, comerţ liber şi transparenţă, este să le facem faţă acestora în mod corespunzător.

Sinonime (în engleză) pentru "appropriately":

appropriately
appropriate
appropriation
English