Traducere engleză-română pentru "to approve of"

EN

"to approve of" română traducere

EN

to approve of {verb}

volume_up
to approve of (dar şi: to approve, to consent to, to ratify)
We hope that Parliament and the Council will approve it in the coming fortnight.
Sperăm că Parlamentul și Consiliul îl vor aproba în următoarele două săptămâni.
The Member States approve the Davignon report on political cooperation.
Statele membre aprobă raportul Davignon privind cooperarea politică.
MEPs approve the Bulgarian and Romanian Commissioners-designate.
Parlamentrul European aprobă comisarii desemnaţi ai României şi Bulgariei.
to approve of (dar şi: to acquiesce, to agree to)

Exemple de folosire pentru "to approve of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe hope that Parliament and the Council will approve it in the coming fortnight.
Sperăm că Parlamentul și Consiliul îl vor aproba în următoarele două săptămâni.
EnglishThe European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlamentul European trebuie să aprobe selecția pentru ca aceasta să fie validă.
EnglishIs it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Nu este cazul ca parlamentele naționale să aprobe un astfel de ajutor individual?
EnglishCoincidentally, the Council has failed to approve budget increases for Parliament.
Ca o coincidenţă, nici Consiliul nu a aprobat majorările bugetare pentru Parlament.
EnglishI regard it as wholly inappropriate for Parliament to approve this agreement.
cred că este absolut nepotrivită aprobarea acestui acord de către Parlament.
EnglishIt will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Imediat ce acestea vor fi aprobate, se va aplica şi monitorizarea financiară.
EnglishThis Parliament should approve a statement on the rights of minorities.
Parlamentul ar trebui să aprobe o declaraţie privind drepturile minorităţilor.
EnglishNow both the upper and lower houses have voted to approve the ratification.
Acum, atât camera superioară, cât şi cea inferioară au votat ratificarea.
EnglishI wonder if it would not have been possible to approve it some months ago.
Mă întreb dacă nu ar fi fost posibil să o aprobăm cu câteva luni în urmă.
EnglishIf Parliament were to approve this amendment, we would be in breach of Article 229.
Dacă Parlamentul ar aproba acest amendament, am încălca articolul 229.
EnglishThere is no doubt in my mind that we will soon be asked to approve further funding.
Nu am nicio îndoială că ni se va cere în curând să aprobăm alocarea de fonduri suplimentare.
EnglishI therefore think it is right for Parliament to approve this agreement.
Prin urmare, consider că este corect ca Parlamentul să aprobe acest acord.
EnglishI am certain that Parliament will approve the document by a large majority.
Sunt convins că Parlamentul va aproba documentul cu o majoritate mare.
EnglishIn this respect, then, I approve of our discussing such a question today.
Atunci, din acest punct de vedere, sunt de acord să discutăm o astfel de problemă astăzi.
EnglishIf we do not approve it, then we will also be stuck on a number of issues in the White Paper.
Dacă nu îl aprobăm acum, vom bloca o serie de măsuri incluse în Cartea albă.
EnglishWhile I could approve some individuals, others I would vote against.
Deşi aş putea aproba unele persoane, în privinţa altora aş vota împotrivă.
EnglishThat is precisely why I believe that the Council should approve the European Parliament's position.
De aceea, cred că poziţia Parlamentului European ar trebui aprobată de Consiliu.
EnglishThe effort required in order to draft and approve them is considerable.
Efortul necesar pentru elaborarea şi aprobarea lor este considerabil.
EnglishThe Member States approve the Davignon report on political cooperation.
Statele membre aprobă raportul Davignon privind cooperarea politică.
EnglishMEPs approve the Bulgarian and Romanian Commissioners-designate.
Parlamentrul European aprobă comisarii desemnaţi ai României şi Bulgariei.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
to take care of verb
to deprive of verb
to think of verb
Romanian
to get rid of verb
to take hold of verb
Romanian