Traducere engleză-română pentru "approximate"

EN

"approximate" română traducere

EN

approximate {adjectiv}

volume_up
approximate (dar şi: rough, some, approximative, about, around)

Exemple de folosire pentru "approximate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo block all websites that you've already allowed to find your approximate location, click Clear sites.
Pentru a bloca toate site-urile Web cărora le-ați permis deja să vă găsească locația aproximativă, faceți clic pe Ștergere site-uri.
EnglishIn both cases, the proposals to approximate rates were amended by the Council which kept only the principle of the minimum rate.
În ambele cazuri, propunerile de aproximare a cotelor au fost modificate de către Consiliu, care a menținut doar principiul cotei minime.
EnglishThe Treaty of Lisbon provides for an opportunity to approximate the provisions of criminal laws and other legislation of the Member States.
Tratatul de la Lisabona oferă posibilitatea de armonizare a dispoziţiilor din legislaţia penală şi alte legislaţii ale statelor membre.
EnglishI also believe that the directive can, in the long term, help to approximate the level of medical services in the individual EU Member States.
De asemenea, consider că această directivă poate, pe termen lung, să contribuie la armonizarea nivelului serviciilor medicale în cadrul fiecărui stat membru al UE în parte.
EnglishI welcome the creation of the European Asylum Support Office, since it is vital to approximate not only the laws but also the practices of the Member States.
Salut crearea Biroului European de Sprijin pentru Azil, dat fiind că este esenţial să realizăm nu doar o apropiere a legislaţiilor, dar şi a practicilor statelor membre.

Sinonime (în engleză) pentru "approximate":

approximate
approximation
approximately
approximative