Traducere engleză-română pentru "approximately"

EN

"approximately" română traducere

EN

approximately {adverb}

volume_up
approximately (dar şi: about, close to, just about, roughly)
Of these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Dintre acestea, aproximativ o treime intră în categoria "dezastrelor majore”.
Firstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
În primul rând, referitor la fondurile structurale: aproximativ 35 % din buget.
To this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.
În acest scop, va primi aproximativ 860 de milioane de euro sub formă de asistenţă.
approximately (dar şi: about, or so)
approximately (dar şi: about, some)

Exemple de folosire pentru "approximately" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOf these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Dintre acestea, aproximativ o treime intră în categoria "dezastrelor majore”.
EnglishIn the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
În Regatul Unit, estimăm aproximativ 5 000 de victime, dintre care 330 sunt copii.
EnglishFirstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
În primul rând, referitor la fondurile structurale: aproximativ 35 % din buget.
EnglishAs a result, there are approximately 340 000 non-citizens living in EU territory.
Prin urmare, pe teritoriul UE locuiesc aproximativ 340 000 de non-cetăţeni.
EnglishYour report estimates that the cost will be approximately EUR 200 billion.
Raportul dvs. estimează că costul va fi de aproximativ 200 de miliarde de euro.
EnglishThe European Union produces approximately 11% of worldwide CO2 emissions.
Uniunea Europeană produce aproximativ 11% din emisiile de CO2 la nivel mondial.
EnglishFor example, agriculture in Austria consumes approximately 2.2% of the energy generated.
Agricultura din Austria consumă de exemplu aproximativ 2,2% din energia generată.
EnglishThe first synchronization of 5,000 objects will take approximately 120 minutes.
Prima sincronizare a 5000 de obiecte va dura aproximativ 120 de minute.
EnglishIn Bolivia, for example, approximately 60% of the population live below the poverty line.
În Bolivia, de exemplu, circa 60 % din populaţie se află sub pragul de sărăcie.
EnglishTo this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.
În acest scop, va primi aproximativ 860 de milioane de euro sub formă de asistenţă.
EnglishThe ceiling being proposed for each candidate is approximately EUR 11 600.
Plafonul propus este de aproximativ 11 600 de euro pentru fiecare candidat.
EnglishAfter all, buildings are responsible for approximately 40% of CO2 emissions.
La urma urmelor, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40 % din emisiile de CO2.
EnglishCollectively, these seven programmes represent approximately EUR 1.8 billion.
Împreună, aceste şapte programe reprezintă cca 1,8 miliarde de euro.
EnglishThis accounted for approximately 50% of the Fund's total resources.
Acest lucru a reprezentat aproximativ 50 % din resursele totale ale fondului.
EnglishIn Romania, the gross national minimum wage is approximately EUR 160.
În România salariul minim brut pe economie este de aproximativ 160 de euro.
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Nu putem accepta că UE are aproximativ 23 de milioane de şomeri.
EnglishApproximately 37 000 deaths are estimated to occur every year because of these infections.
S-a estimat că aproximativ 37 000 de decese au loc în fiecare an datorită acestor infecţii.
EnglishApproximately 10 million Europeans suffer from them at the present time.
În prezent, aproximativ 10 milioane de europeni suferă de acestea.
EnglishThe maximum delay is 999,999 milliseconds (approximately 16.6 minutes).
Pauza maximă care poate fi introdusă este de 999.999 de milisecunde (aproximativ 16,6 minute).
EnglishThailand hosts approximately 140 000 refugees in nine camps along the border.
Thailanda adăposteşte aproximativ 140 000 de refugiaţi în nouă tabere situate de-a lungul frontierei.

Sinonime (în engleză) pentru "approximately":

approximately
approximation
approximate
approximative