Traducere engleză-română pentru "approximation"

EN

"approximation" română traducere

EN

approximation {substantiv}

volume_up
approximation

Exemple de folosire pentru "approximation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishConcerning the Mediterranean, we have objected to a reductionist approximation that only talks about security.
În ceea ce priveşte zona mediteraneană, ne-am declarat împotriva unei apropieri limitate care nu vorbeşte decât despre securitate.
EnglishProgressive harmonisation, approximation and standardisation are required, for example, in the field of consumer protection.
Armonizarea, aproximarea și standardizarea progresivă sunt necesare, de exemplu, în domeniul protecției consumatorilor.
English. - I voted for this report on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement.
în scris. - Am votat pentru acest raport referitor la apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură.
EnglishAmong other aspects, this will be achieved through progressive approximation of both parties' sets of requirements and regulatory processes.
Printre alte aspecte, acest lucru va fi realizat prin apropierea treptată a celor două ansambluri de cerințe și procese normative ale părților.
EnglishMoreover, instruments such as twinning and TAIEX provide support for institution building, legislative approximation and regulatory alignment.
În plus, instrumente precum înfrăţirea şi TAIEX oferă sprijin pentru construcția instituţională, apropierea legislativă şi alinierea reglementărilor.
EnglishAlthough it will surely not be possible to achieve complete satisfaction in relation to such a complex matter, this provides a very close approximation.
Deși nu va fi cu siguranță posibil să se rezolve în mod complet satisfăcător o problemă atât de complexă, prezentul raport se apropie foarte mult de soluție.
EnglishOver and above the first reform priorities, Ukraine needs to continue the extensive task of ensuring regulatory approximation with European Union standards.
Mai presus de priorităţile primei reforme, Ucraina trebuie să-şi continue sarcina cuprinzătoare de a asigura o apropiere a reglementărilor de standardele Uniunii Europene.
EnglishAdministrative cooperation is a way to supplement national legislations, but we need to remember that it will never replace them or result in their approximation.
Cooperarea administrativă este modul de a completa legislaţiile naţionale, dar trebuie să nu uităm că aceasta nu le va înlocui niciodată şi nici nu va duce la armonizarea acestora.

Sinonime (în engleză) pentru "approximation":

approximation
approximately
approximate
approximative