Traducere engleză-română pentru "aquatic"

EN

"aquatic" română traducere

EN

aquatic {adjectiv}

volume_up
aquatic
I also need to know whether it is the chemicals industry or the environmental organisations sitting round the table when an aquatic environment plan is drawn up.
De asemenea, aş dori să ştiu cine participă la negocierile pentru elaborarea unui plan privind mediul acvatic: reprezentanţii industriei chimice sau cei ai organizaţiilor de mediu?
aquatic
volume_up
nautic {adj. m.} (despre sporturi)

Exemple de folosire pentru "aquatic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
Viaţa acvatică a fost distrusă complet pe o distanţă de câteva sute de kilometri.
EnglishThis is why this article will allow the sustainable exploitation of living aquatic resources.
De aceea, acest articol va permite exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii.
EnglishIt may also upset the balance of aquatic ecosystems and, as a result, of the entire environment of our planet.
De asemenea, poate afecta echilibrul ecosistemelor acvatice și, ca urmare, al întregului mediu al planetei noastre.
EnglishIllegal fishing represents one of the most serious global threats to the sustainable exploitation of living aquatic resources.
Pescuitul ilegal reprezintă una dintre cele mai grave amenințări mondiale la adresa exploatării durabile a resurselor acvatice vii.
EnglishWe are not questioning the importance of multilateral cooperation on properly preserving living aquatic resources; quite the contrary.
Noi nu punem la îndoială importanța cooperării multilaterale asupra conservării corespunzătoare a resurselor acvatice; dimpotrivă.
EnglishIt is desirable to ensure an exploitation of living aquatic resources that provides sustainable economic, environmental and social conditions.
Este de dorit să se garanteze că exploatarea resurselor acvatice vii se face în condiții economice, de mediu și sociale durabile.
EnglishThe proposal aims at ensuring an exploitation of living aquatic resources that provides sustainable economic, environmental and social conditions.
Propunerea are ca scop garantarea unei exploatări a resurselor acvatice vii în condiții economice, de mediu și sociale durabile.
EnglishIt is therefore necessary to step up monitoring, in order to prevent the destruction of aquatic ecosystems, and a subsequent ecological disaster.
Prin urmare, este necesară intensificarea monitorizării în vederea prevenirii distrugerii ecosistemelor acvatice și a unui dezastru ecologic ulterior.
English. - This proposal aims at ensuring an exploitation of living aquatic resources that provides sustainable economic, environmental and social conditions.
în scris. - Această propunere urmărește să asigure o exploatare a resurselor acvatice vii în condiții economice, de mediu și sociale durabile.
EnglishIllegal, unreported and unregulated fishing constitutes a serious obstacle to sustainable development in so far as it may affect 'living aquatic resources'.
Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat reprezintă un obstacol grav în calea dezvoltării durabile, întrucât poate afecta "resursele acvatice vii”.
EnglishOn account of this, I am voting for the introduction of the sustainable exploitation of live aquatic resources and a review of the protected areas in the Baltic Sea.
Având în vedere acest lucru, votez în favoarea introducerii unei exploatări durabile a resurselor acvatice vii și a unei revizuiri a zonelor protejate din Marea Baltică.
EnglishI also need to know whether it is the chemicals industry or the environmental organisations sitting round the table when an aquatic environment plan is drawn up.
De asemenea, aş dori să ştiu cine participă la negocierile pentru elaborarea unui plan privind mediul acvatic: reprezentanţii industriei chimice sau cei ai organizaţiilor de mediu?
EnglishIt is therefore high time that we found practical, realistic solutions to preserving healthy terrestrial environments, healthy flora and fauna, as well as healthy aquatic environments.
Prin urmare, este momentul să găsim soluţii practice, realiste, la prezervarea sănătăţii mediilor terestre, florei şi faunei sănătoase, precum şi la sănătatea mediilor acvatice.
EnglishThe fisheries sector is crucial for the European Union, not only because of the food issue, but also because of the environmental issue, as aquatic ecosystems are at risk.
Sectorul pescuitului este crucial pentru Uniunea Europeană, nu doar din cauza problemei alimentației, ci și din cauza problemei ecologice, întrucât ecosistemele acvatice sunt supuse riscurilor.