Traducere engleză-română pentru "arable"

EN

"arable" română traducere

EN

arable {adjectiv}

volume_up
arable (dar şi: tillable)
There are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.
Populația lumii este în creștere, în timp ce suprafața de teren arabil disponibil este în scădere.
There are more than 14 million of them, working more than 10% of the world's arable land.
Există mai mult de 14 milioane, care lucrează mai mult de 10 % din terenul arabil din lume.

Exemple de folosire pentru "arable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are more than 14 million of them, working more than 10% of the world's arable land.
Există mai mult de 14 milioane, care lucrează mai mult de 10 % din terenul arabil din lume.
EnglishSo I welcome your support for enhancing the environmental sustainability of arable farming.
Așa că salut faptul că sprijiniți o mai mare îmbunătățire a durabilității mediului în agricultură.
EnglishThere are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.
Populația lumii este în creștere, în timp ce suprafața de teren arabil disponibil este în scădere.
EnglishFarmers, both arable and livestock, are now 'anonymous' persons for consumers.
Agricultorii, atât cei care cultivă pământul, cât şi cei care cresc vite, sunt astăzi persoane "anonime” pentru consumatori.
EnglishThe figures for the 18 200 full-time dairy and arable farms fell from EUR 45 400 to EUR 34 400.
Cifrele pentru cele 18 200 exploatații agricole de lactate și arabile au scăzut de la 45 400 la 34 400 de euro.
EnglishIt is well known that there are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.
Este bine cunoscut faptul că numărul populaţiei lumii creşte, în timp ce suprafaţa terenurilor agricole scade.
EnglishFor example, it is important in paragraph 29 for us to insist on the concept of ownership in connection with arable land.
De exemplu, în paragraful 29, este important să insistăm asupra conceptului de ownership, în legătură cu pământurile arabile.
EnglishIn my region, in our regions, production revolves around Mediterranean crops, oil, arable crops and vegetables.
În regiunea mea, în regiunile noastre, producția se învârte în jurul culturilor mediteraneene, al uleiului, al culturilor arabile și al legumelor.
EnglishBeekeeping is extremely important for agriculture, particularly for pollination, because income from arable crops and fruit depends on pollination by bees.
Apicultura este extrem de importantă pentru agricultură, în special pentru polenizare, deoarece venitul din culturile arabile și fructe depinde de polenizarea efectuată de albine.

Sinonime (în engleză) pentru "arable":

arable