Traducere engleză-română pentru "arbitrarily"

EN

"arbitrarily" română traducere

EN

arbitrarily {adverb}

volume_up
arbitrarily
Students are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Studenţii sunt arestaţi şi condamnaţi arbitrar, precum sunt şi alţii.
The death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.
Pedeapsa cu moartea este, de asemenea, utilizată arbitrar, în special pentru minori.
Firstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested.
În primul rând, eliberarea tuturor celor arestați în mod arbitrar.
arbitrarily

Exemple de folosire pentru "arbitrarily" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.
Pedeapsa cu moartea este, de asemenea, utilizată arbitrar, în special pentru minori.
EnglishStudents are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Studenţii sunt arestaţi şi condamnaţi arbitrar, precum sunt şi alţii.
EnglishFirstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested.
În primul rând, eliberarea tuturor celor arestați în mod arbitrar.
EnglishSmall-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
Persoanele care se ocupă cu pescuitul la scară mică nu pot fi strămutate în mod arbitrar fără o consultare amplă.
EnglishIt really alarms me that we have arbitrarily set aside what our Rules of Procedure plainly state.
Mă îngrijorează cu adevărat că am lăsat deoparte ceea ce este prevăzut clar în Regulamentul de procedură.
EnglishEconomically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
În primul rând, sunt puse arbitrar în aceeași oală și economiile puternice, și cele slabe din puncte de vedere economic.
EnglishSweden has an obligation under the treaties and this cannot just be interpreted arbitrarily.
Suedia are o obligaţie în conformitate cu tratatele şi acest lucru nu poate fi interpretat pur şi simplu în mod arbitrar.
EnglishWe cannot allow private US rating agencies to decide arbitrarily on the creditworthiness of European states.
Nu putem permite ca agenţii de rating private din SUA să decidă arbitrar asupra bonităţii statelor europene.
EnglishSuch pronouncements should not be made arbitrarily.
Astfel de pronunțări nu ar trebui făcute arbitrar.
English. - Mr President, Muhannad Al Hassani is another human rights defender arbitrarily detained by the Syrian authorities.
autoare. - Dle președinte, Muhannad Al Hassani este un alt apărător al drepturilor omului deținut în mod arbitrar de către autoritățile siriene.
EnglishThis often happens haphazardly and arbitrarily, without knowledge of the special characteristics of the product and the geographical area.
Deseori, acest lucru se întâmplă aleatoriu şi arbitrar, fără a se cunoaşte caracteristicile speciale ale produsului şi zona geografică.
EnglishExcept in the case of armed conflict, individuals should not be detained arbitrarily and should have the right to a fair, legal trial.
Cu excepţia conflictelor armate, persoanele nu ar trebui deţinute în mod arbitrar şi ar trebui să aibă dreptul la un proces cinstit şi legal.
EnglishThe presence of European monitors is a guarantee that no side can claim from now on arbitrarily that the other has started hostilities.
Prezenţa supraveghetorilor europeni este o garanţie că nicio tabără nu poate susţine în mod arbitrar că tabăra cealaltă a început ostilităţile.
EnglishFor some countries, we overdo it, we make sweeping statements and, for others, rather arbitrarily, we only take into account specific situations.
Pentru unele țări, exagerăm, facem declarații radicale și, pentru altele, mai degrabă arbitrar, luăm în considerare numai situații specifice.
EnglishOlder workers must not be forced to stop working against their will because of an arbitrarily concluded compulsory retirement age.
Lucrătorii în vârstă nu trebuie forţaţi să renunţe la activitate împotriva voinţei lor din cauza unei vârste obligatorii de pensionare stabilită în mod arbitrar.
EnglishThere is a general perception amongst this community that regulations are being arbitrarily handed down from Brussels without any input from the bottom up.
Percepţia generală la nivelul acestei comunităţi este că reglementările vin în mod arbitrar de la Bruxelles, fără niciun fel de informaţii de pe teren.
EnglishIn recent months, many opponents of the Mugabe regime as well as NGO representatives have been arbitrarily arrested by the Zimbabwean authorities.
Pe parcursul ultimelor luni, mulți oponenți ai regimului Mugabe, precum și reprezentanți ai ONG-urilor au fost arestați în mod arbitrar de autoritățile din Zimbabwe.
EnglishWhat has been condemned is the possibility of setting interbank margins unilaterally, arbitrarily and without consultation, when these rightly appear excessive.
A fost condamnată posibilitatea fixării marjelor interbancare în mod unilateral, arbitrar și fără consultare, atunci când acestea par, pe bună dreptate, excesive.
EnglishOne example of this is the case of Sergei Magnitsky, a lawyer who uncovered a case of corruption and, as a result, was imprisoned arbitrarily and without charge.
Un exemplu în acest sens este cazul lui Serghei Magnitsky, un avocat care a dezvăluit un caz de corupţie şi, drept urmare, a fost închis în mod arbitrar şi fără acuzaţie.
EnglishYou chose arbitrarily to disapply those rules - you did not seek to change them, which would have required a certain amount of time, you simply disregarded them.
Aţi ales în mod arbitrar să nu aplicaţi aceste reguli - nu aţi încercat să le schimbaţi, ceea ce ar fi necesitat o anumită perioadă de timp, dvs. pur şi simplu le-aţi ignorat.

Sinonime (în engleză) pentru "arbitrarily":

arbitrarily