Traducere engleză-română pentru "archaic"

EN

"archaic" română traducere

RO
EN

archaic {adjectiv}

volume_up
archaic (dar şi: antiquated, obsolescent, obsolete)
We cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
Nu putem accepta principiul arhaic al regiunilor şi al sferelor de influenţă.

Exemple de folosire pentru "archaic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
Nu putem accepta principiul arhaic al regiunilor şi al sferelor de influenţă.
EnglishUnfortunately, not just in war but also in peace, there is a very archaic attitude to women in the entire continent of Africa.
Din păcate, nu doar în timpul războiului, ci și pe timp de pace, există o atitudine învechită față de femei pe întreg teritoriul Africii.
EnglishWe need comprehensive strategies and action plans to allow us to protect women from the archaic tradition of circumcision.
Avem nevoie de strategii şi planuri de acţiune extinse prin intermediul cărora să putem proteja femeile de tradiţia arhaică a clitoridectomiei.
EnglishBut while it has westernised in some ways, it is archaic in others, in particular, in relation to fundamental rights, especially freedom of opinion.
Dar în timp ce s-a occidentalizat în anumite măsuri, este arhaică în altele, în special în ceea ce privește drepturile fundamentale, în special libertatea de opinie.
EnglishIt is, however, a great change that Europe needs in order to turn the page on an epoch, on an archaic and bygone era, that of financial capitalism and maximum productivity.
Cu toate acestea, Europa are nevoie de o mare schimbare pentru a întoarce pagina unei epoci, unei ere arhaice şi apuse, aceea a capitalismului financiar şi a productivităţii maxime.

Sinonime (în engleză) pentru "archaic":

archaic