Traducere engleză-română pentru "archipelago"

EN

"archipelago" română traducere

EN

archipelago {substantiv}

volume_up
1. Geografie
archipelago
We want to know whether this agreement is aiding development in this archipelago.
Vrem să știm dacă acest acord contribuie la dezvoltarea în acest arhipelag.
Furthermore, the Seychelles are going to receive EUR 16.8 million that will promote and modernise the archipelago's fishing industry and foster local development.
Mai mult, Republica Seychelles va primi o sumă de 16,8 milioane de euro care va promova și moderniza industria pescuitului din arhipelag și va stimula dezvoltarea locală.

Exemple de folosire pentru "archipelago" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe want to know whether this agreement is aiding development in this archipelago.
Vrem să știm dacă acest acord contribuie la dezvoltarea în acest arhipelag.
EnglishThe smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
Insulele mai mici din arhipelagul maltez sunt deosebit de vulnerabile.
EnglishThe Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Arhipelagul Chagos se află în mijlocul unei părţi a acestei regiuni: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
EnglishHowever, the archipelago is faced with a nuclear problem that is of extreme concern and requires our full attention.
Totuși, arhipelagul se confruntă cu o problemă nucleară care ne preocupă extrem de mult și necesită atenția noastră deplină.
EnglishComing from the Mediterranean archipelago of Malta and Gozo, I fully appreciate the contributions which the process can make.
Venind din arhipelagul mediteranean Malta şi Gozo, apreciez pe deplin contribuţiile pe care le poate aduce acest proces.
EnglishIn the trade negotiations currently under way, it is the archipelago of St Pierre and Miquelon, next door to Canada, that is particularly affected.
În negocierile comerciale care sunt în prezent în curs de desfășurare, arhipelagul St Pierre și Miquelon, de lângă Canada, este afectat în special.
EnglishFurthermore, the Seychelles are going to receive EUR 16.8 million that will promote and modernise the archipelago's fishing industry and foster local development.
Mai mult, Republica Seychelles va primi o sumă de 16,8 milioane de euro care va promova și moderniza industria pescuitului din arhipelag și va stimula dezvoltarea locală.
EnglishIf the principle of subsidiarity cannot even enable the EU to keep its paws off recreational fishing in Stockholm's archipelago, then the future is bleak for the European project.
Dacă principiul subsidiarităţii nu permite nici măcar ca UE să nu se atingă de pescuitul de agrement din arhipelagul Stockholm-ului, atunci viitorul este sumbru pentru proiectul european.