Traducere engleză-română pentru "architecture"

EN

"architecture" română traducere

EN

architecture {substantiv}

volume_up
1. Arhitectură
It was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Se ştia încă din 2007 că arhitectura Swift trebuie reformată.
As for the new financial architecture, the Commission is being quite unambitious about this.
În ceea ce priveşte arhitectura financiară nouă, Comisia nu are deloc ambiţie.
Our new economic architecture is now largely in place, therefore.
Prin urmare, noua noastră arhitectură economică este acum în mare parte pusă la punct.

Exemple de folosire pentru "architecture" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe ESRB will definitely play a crucial role in its system of financial architecture.
CERS va îndeplini cu siguranţă un rol esenţial în sistemul arhitecturii financiare.
EnglishIn the supervisory architecture, we have taken a big step towards a common rule book.
În organizarea supravegherii, am făcut un pas important către un manual de norme comun.
EnglishAs for the new financial architecture, the Commission is being quite unambitious about this.
În ceea ce priveşte arhitectura financiară nouă, Comisia nu are deloc ambiţie.
EnglishIt was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Se ştia încă din 2007 că arhitectura Swift trebuie reformată.
EnglishA new architecture is being born, almost a kind of economic Schengen.
O nouă arhitectură a luat naștere, un fel de spațiu Schengen economic.
EnglishOur new economic architecture is now largely in place, therefore.
Prin urmare, noua noastră arhitectură economică este acum în mare parte pusă la punct.
EnglishIt is an opportunity to reorganise the whole pan-European and global financial architecture.
Este o oportunitate de a reorganiza întreaga arhitectură financiară paneuropeană şi globală.
EnglishHolland is known for its beautiful countryside, rich history, vibrant cities and art and architecture.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishThe text of this report relates to the role of NATO in the security architecture of the European Union.
Textul acestui raport se referă la rolul NATO în arhitectura de securitate a Uniunii Europene.
EnglishRem Koolhaas receives the European Union Prize for Contemporary architecture/Mies van der Rohe Award 2005.
Rem Koolhaas primeşte Premiul european pentru arhitectură contemporană Mies van der Rohe 2005.
EnglishI wish to stress in particular the articles referring to the common agricultural policy's architecture.
Insist în mod special asupra articolelor care se referă la arhitectura politicii agricole comune.
EnglishThat will only be possible by designing a new architecture and mechanisms for the financial system.
Acest lucru va fi posibil numai prin elaborarea unor noi structuri şi mecanisme ale sistemului financiar.
EnglishThis is not what we intended with the supervisory architecture.
Nu asta a fost intenţia arhitecturii de supraveghere.
EnglishThe constitutional architecture of the European Union is increasingly taking on the form of a nation state.
Arhitectura constituțională a Uniunii Europene ia din ce în ce mai mult forma unui stat național.
EnglishThe architecture of the service has numerous weaknesses, the details of which still cause us great concern.
Arhitectura serviciului are numeroase puncte slabe ale căror detalii încă ne îngrijorează foarte mult.
EnglishWe need a new international economic architecture.
Avem nevoie de o nouă arhitectură economică internaţională.
EnglishThe coming mandate, the coming legislature, will be crucial for the European Union architecture of the future.
Viitorul mandat, viitoarea legislatură va fi crucială pentru arhitectura Uniunii Europene din viitor.
EnglishIn addition, the city is regarded as the best preserved example of Islamic architecture in Central Asia.
Mai mult, orașul este considerat a fi cel mai bine păstrat exemplu de arhitectură islamică din Asia Centrală.
EnglishBut the Treaty of Lisbon did not change the heart of the European architecture and this is the Community method.
Tratatul de la Lisabona nu a schimbat, însă, esența arhitecturii europene, și anume metoda comunitară.
EnglishIt is one thing to have the structure, the architecture, but it is another to have the policies to be applied.
Una este să avem structura, arhitectura, și alta să dispunem de politicile care urmează să fie aplicate.

Sinonime (în engleză) pentru "architecture":

architecture
architectural plan
English
computer architecture
Gothic architecture
English