Traducere engleză-română pentru "archive"

EN

"archive" română traducere

RO
volume_up
archives {substantiv}
RO
EN

archive {adjectiv}

volume_up
archive
volume_up
opis {adj. m.} [învechit]

Exemple de folosire pentru "archive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCopy, store, archive or create a database of results from Bing Maps.
Să copiaţi, stocaţi, arhivaţi sau să creaţi o bază de date cu rezultatele din Bing Maps.
EnglishAs we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
După cum ştim cu toţii, nu vorbim doar de o bibliotecă, ci şi de un muzeu virtual şi o arhivă.
EnglishAll message copies are then stored in a secure, tamper-proof archive.
Toate copiile mesajelor sunt stocate apoi într-o arhivă sigură, care nu se poate falsifica.
EnglishNote regarding Outlook: Personal Archive and retention policies vary between licenses.
Notă cu privire la Outlook: Arhiva personală și politicile de retenție variază în funcție de licență.
EnglishYou can archive or share your pictures on a CD or DVD.
Aveți posibilitatea să arhivați sau să partajați imagini pe un CD sau DVD.
EnglishIt is a digital library, a digital museum and a digital archive for our European cultural heritage.
Este o bibliotecă digitală, un muzeu digital şi o arhivă digitală pentru patrimoniul nostru cultural european.
EnglishHowever, if you want to back up and archive data on your own system, there are several ways to do this:
Totuşi, dacă doriţi să copiaţi de rezervă şi să arhivaţi datele pe propriul dvs. sistem, există mai multe metode de a proceda:
EnglishScan archive files.
EnglishCreate archive folders.
EnglishThe Microsoft Exchange Hosted Archive (EHA) service is an advanced message archiving and compliance system for e-mail messages.
Serviciul Microsoft Exchange Hosted Archive (EHA) este un sistem de conformitate şi de arhivare complexă a mesajelor pentru mesajele de poştă electronică.
EnglishTo keep a bunch of earlier versions of a file during a project, and not confuse them with the latest version, create a folder named "Archive."
Pentru a păstra mai multe versiuni anterioare ale unui fișier în timpul unui proiect și pentru a nu le confunda cu cea mai recentă versiune, creați un folder numit „Arhivă”.
EnglishYou can archive digital media files, such as music, pictures, and videos, to a CD or DVD in Windows Media Center to play back on another computer.
Aveți posibilitatea să arhivați fișierele media digitale, cum ar fi muzica, imaginile și videoclipurile, pe un CD sau DVD în Windows Media Center pentru a fi redate pe un alt computer.
EnglishOnce your Microsoft Exchange Hosted Archive (EHA) service has been activated, your service administrator can use the user name and password provided to log in to EHA.
După ce a fost activat serviciul Microsoft Exchange Hosted Archive (EHA), administratorul de serviciu poate utiliza numele de utilizator și parola furnizate pentru a face log on în EHA.

Sinonime (în engleză) pentru "archive":

archive
English