Traducere engleză-română pentru "arctic"

EN

"arctic" română traducere

RO
volume_up
arctic fox {substantiv}
RO

"arctic" engleză traducere

EN
EN

arctic {adjectiv}

volume_up
arctic
It is not an Arctic museum, but home to three and a half million people.
Nu este un muzeu arctic, ci casa a trei milioane şi jumătate de oameni.
Maybe we should think quite carefully about what happens in the Arctic.
Poate ar trebui să ne gândim cu atenţie la ceea ce se întâmplă în Oceanul Arctic.
Secondly, the Arctic environment is exceptionally fragile.
În al doilea rând, mediul arctic este excepţional de fragil.
arctic (dar şi: polar)
Enjoy the frozen beauty of the Arctic Circle and its wildlife—no frostbite necessary—in this free Windows theme.
Bucurați-vă de frumusețea înghețată a Cercului Polar și de formele sale de viață sălbatică, fără să simțiți frigul, în această temă gratuită Windows.
RO

arctic {adjectiv masculin}

volume_up
arctic (dar şi: polar)
Nu este un muzeu arctic, ci casa a trei milioane şi jumătate de oameni.
It is not an Arctic museum, but home to three and a half million people.
Poate ar trebui să ne gândim cu atenţie la ceea ce se întâmplă în Oceanul Arctic.
Maybe we should think quite carefully about what happens in the Arctic.
În al doilea rând, mediul arctic este excepţional de fragil.
Secondly, the Arctic environment is exceptionally fragile.

Exemple de folosire pentru "arctic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAll should continue to work closely together with other Arctic stakeholders.
Toate trebuie să continue strânsa colaborare cu alte părţi interesate în Arctica.
EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
Cu toate acestea, topirea calotei glaciare arctice are numeroase consecinţe drastice.
EnglishNowhere are the effects of climate change more keenly felt than in the Arctic region.
Nicăieri efectele schimbărilor climatice nu se simt mai puternic decât în Arctica.
EnglishIn the second part of that paragraph, there is a specific reference to the Arctic zone.
În a doua parte a acestui alineat, există o referire specifică la zona arctică.
EnglishThe Arctic is the place on the planet where climate change is most obvious.
Arctica este locul de pe planetă unde schimbările climatice sunt cele mai evidente.
EnglishWhat happens in the Arctic has significant implications for the EU as a whole.
Ceea ce se întâmplă în această regiune are implicaţii semnificative pentru UE ca întreg.
EnglishMaybe we should think quite carefully about what happens in the Arctic.
Poate ar trebui să ne gândim cu atenţie la ceea ce se întâmplă în Oceanul Arctic.
English See Treaty on the protection of the Arctic environment by the Arctic Study Group
 Ref: Tratatul privind protecția mediului arctic al grupului de studiu pentru zona arctică
EnglishI want to say a few words about the rights of the indigenous people of the Arctic.
Doresc să spun câteva cuvinte despre drepturile populaţiei indigene din regiunea arctică.
EnglishWe fully recognise the growing strategic importance of the Arctic region.
Recunoaştem importanţa strategică din ce în ce mai mare a regiunii arctice.
EnglishIt promotes a cautious approach that we will also apply in the Arctic.
Aceasta promovează o abordare precaută pe care o vom aplica şi în regiunea arctică.
EnglishThe effect of climate change is fundamentally changing the situation in the Arctic region.
Efectul schimbărilor climatice schimbă radical situaţia din regiunea arctică.
EnglishThere is no mention of protecting the Arctic using targets and standards.
Nu se menţionează nimic despre protejarea, cu obiective şi standarde, a zonei arctice.
EnglishIt is not an Arctic museum, but home to three and a half million people.
Nu este un muzeu arctic, ci casa a trei milioane şi jumătate de oameni.
EnglishMr President, there are many good reasons for discussing the Arctic.
Domnule preşedinte, sunt multe motive în favoarea dezbaterii despre regiunea arctică.
EnglishI look forward to the Commission's report on Arctic policy, as promised by Mr Füle.
Aştept cu nerăbdare raportul Comisiei privind politica arctică, astfel cum ne-a promis dl Füle.
EnglishThe Arctic is a world heritage site and must also be regarded as such.
Arctica este inclusă în patrimoniul mondial şi trebuie privită ca atare.
EnglishWe cannot allow the Arctic to become the new arena for Russia's expansionist tendencies.
Nu putem permite Arcticii să devină o nouă arenă pentru tendinţele expansioniste ale Rusiei.
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Oamenii, aşa cum aţi spus deja, sunt cei care fac diferenţa dintre zona arctică şi Antarctica.
EnglishIt is time to include the Arctic on the agenda for the forthcoming EU-Russia Summit.
A venit momentul să includem Arctica pe agendă pentru apropiata reuniune la nivel înalt EU-Rusia.

Sinonime (în engleză) pentru "arctic":

arctic
Arctic
Mai multe cuvinte
English
  • arctic

În dicționarul român-italian vei găsi mai multe traduceri.