Traducere engleză-română pentru "Argentina"

EN

"Argentina" română traducere

RO

"Argentina" engleză traducere

EN

Argentina {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Argentina
Who remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Cine îşi aminteşte meciul dintre Argentina şi Anglia şi care a fost scorul final?
These imports from Brazil and Argentina monopolise more than 19 million hectares.
Aceste importuri din Brazilia şi Argentina monopolizează mai mult de 19 milioane de hectare.
The examples mentioned in the report of Argentina, the US and Canada provide concrete proof of this.
Exemplele menționate în raport - Argentina, SUA și Canada - oferă dovezi concrete în acest sens.
RO

Argentina {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Argentina (dar şi: Republica Argentina)
Cine îşi aminteşte meciul dintre Argentina şi Anglia şi care a fost scorul final?
Who remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Aceste importuri din Brazilia şi Argentina monopolizează mai mult de 19 milioane de hectare.
These imports from Brazil and Argentina monopolise more than 19 million hectares.
Exemplele menționate în raport - Argentina, SUA și Canada - oferă dovezi concrete în acest sens.
The examples mentioned in the report of Argentina, the US and Canada provide concrete proof of this.

Exemple de folosire pentru "Argentina" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWho remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Cine îşi aminteşte meciul dintre Argentina şi Anglia şi care a fost scorul final?
EnglishThese imports from Brazil and Argentina monopolise more than 19 million hectares.
Aceste importuri din Brazilia şi Argentina monopolizează mai mult de 19 milioane de hectare.
EnglishThe examples mentioned in the report of Argentina, the US and Canada provide concrete proof of this.
Exemplele menționate în raport - Argentina, SUA și Canada - oferă dovezi concrete în acest sens.
EnglishTo Ukraine, to India, to Argentina, to Brazil, where all the eggs will have been laid in battery cages.
Din Ucraina, din India, din Argentina, din Brazilia, unde toate ouăle au fost produse în baterii.
EnglishThe European Community and Argentina sign a framework agreement on commercial and economic cooperation.
Comunitatea Europeană şi Argentina semnează un acord cadru privind cooperarea comercială şi economică.
EnglishThe figures reported for the proportion of the population living below the poverty line in Brazil and Argentina are 26% and 13.9% respectively.
Pentru Brazilia se raportează un procent de 26 %, pentru Argentina un procent de 13,9 % al populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.
EnglishThe people of Greece and the people of Europe will shortly deal with you as the people of Argentina dealt with the International Monetary Fund.
Oamenii din Grecia şi cei din Europa vor reacţiona în curând, cum au făcut cei din Argentina în privinţa Fondului Monetar Internaţional.
EnglishThere are serious ongoing problems in Brazil and Argentina with regard to animal traceability and other health and safety issues.
Există în prezent probleme serioase în Argentina şi Brazilia referitoare la provenienţa animalelor şi la alte subiecte privind sănătatea şi siguranţa.
EnglishOnly the large agricultural exporters, Brazil and Argentina, and perhaps India, are really interested in something actually happening here.
Numai marile exportatoare agricole Brazilia şi Argentina şi, probabil, India sunt cu adevărat interesate de ceea ce se întâmplă de fapt aici.
EnglishThe fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
La Buenos Aires (Argentina) are loc a patra conferinţă a participanţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.
EnglishIn addition, they appear at first glance to be inconsistent with Argentina's commitments in the G20 framework and possibly with its WTO commitments.
În plus, la prima vedere, acestea par să nu corespundă cu angajamentele Argentinei din cadrul G20 și posibil cu angajamentele în cadrul OMC.
EnglishToday on European markets we have, for example, soya which is almost entirely imported from Argentina, Brazil, the USA or Asian markets.
Astăzi, pe piețele europene, avem, de exemplu, soia care este aproape în întregime importată din Argentina, Brazilia, Statele Unite ale Americii sau de pe piețele asiatice.
EnglishAlso, does Argentina's stance raise questions of the incompatibility of its measures with the rules and obligations of the World Trade Organisation?
De asemenea, ridică poziţia Argentinei întrebări privind incompatibilitatea măsurilor luate de aceasta cu normele şi obligaţiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului?
EnglishWe were further intending to discuss the issue with Argentina on 6 July in the joint committee, but Argentina announced its postponement last week.
În continuare, avem de gând să discutăm această problemă cu Argentina la 6 iulie în comisia comună, însă Argentina a anunțat săptămâna trecută că va amâna aceste discuții.
EnglishThe Mercosur Meat Forum, which represents Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay, urged the negotiators not to waste an extraordinary opportunity for them.
Forumul Mercosur al cărnii, care reprezintă Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, le-a solicitat de urgență negociatorilor să nu irosească o oportunitate extraordinară pentru ei.
EnglishLadies and gentlemen, recently, the European Commission has noted a significant rise in beef imports from third countries, in particular, from Argentina, Brazil and Uruguay.
Doamnelor şi domnilor, recent, Comisia Europeană a înregistrat o creştere importantă a importurilor de carne de vită din ţările terţe, în special din Argentina, Brazilia şi Uruguay.
EnglishWhose interest do you support in relation to Argentina formally asking the United Nations Secretary, Ban Ki-moon, to question British sovereignty over the Falkland Islands?
Al cui interes îl sprijinim în relaţia cu Argentina solicitând formal secretarului Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, să pună la îndoială suveranitatea britanică asupra Insulelor Falkland?

Sinonime (în engleză) pentru "Argentina":

Argentina