Traducere engleză-română pentru "arguably"

EN

"arguably" română traducere

EN

arguably {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "arguably" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt was a day that changed South Africa and, arguably, changed the world.
A fost o zi care a schimbat Africa de Sud şi, probabil, lumea.
EnglishWhile oil arguably generates exploitation, dependence, wars and dictatorships, nuclear energy is historically much safer.
Dacă petrolul poate genera exploatare, dependență, războaie și dictaturi, din punct de vedere istoric, energia nucleară este mult mai sigură.
EnglishObviously this would cause a system which relies, as the French law arguably does, on the computerisation and massification of accusations and penalties, to implode.
Evident, acest lucru ar duce la crearea unui sistem care se bazează, la fel ca şi dreptul francez, pe informatizarea şi masificarea acuzaţiilor şi pedepselor apărute.
EnglishExtending this exemption to all textile products offered to consumers as one-off products would, however, mean that an arguably excessive number of clothing products would be exempt from labelling.
Extinderea acestei excepţii la toate produsele textile oferite consumatorilor ca produse unice ar însemna totuşi că un număr excesiv de produse da îmbrăcăminte ar fi scutite de etichetare.

Sinonime (în engleză) pentru "arguable":

arguable
Mai multe cuvinte